Tema: ACER
ACER er en forkortelse for "Agency for the cooperation of energy regulators" – EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer.