Tema: Fit for 55
Fit for 55 (klar for 55) er en betegnelse på en pakke av lovforslag fra EU-kommisjonen som skal sørge for at EU når klimamålet om minst 55 prosent utslippskutt i 2030 (sammenlignet med 1990). De fleste lovene vil også gjelde Norge. Se oversiktsartikkel om forslag, forhandlinger og vedtak.