Tema: Klimarisikoutvalget
Artikler om regjeringens klimarisikoutvalg og oppfølgingen av det. Utvalget la frem sin rapport i desember 2018.