Tema: Naturavtalen
Naturavtalen er formelt kjent som "Det globale Kunming-Montreal-rammeverket for naturmangfold" (norsk oversettelse). Avtalen ble vedtatt av verdens land i desember 2022 under konvensjonen om biologisk mangfold.