2°C Ny Energi – status fra energiomstillingen

Den nye utgaven av 2°C tar for seg omstillingen fra fossil til fornybar energi. Fritt tilgjengelig her!

Banner4_ek_sak_h

Norsk Klimastiftelse lanserer i dag en ny utgave av 2°C – denne gang om status fra energiomstillingen. Magasinet heter 2°C Ny Energi og gis ut i samarbeid med Universitetet i Bergen og NTNU.

Her er noe av det du kan lese mer om:

Investeringer, kapasitet og kostnader

Hvor mye investeres i fornybar energi og hvor investeres det? Hvilke teknologier opplever størst vekst og hva er kostnadsbildet for de ulike teknologiene? Hvordan er styrkeforholdet mellom det fossile og det fornybare? Disse og flere spørsmål besvares i magasinets datapakke.

Veien mot togradersmålet

Omdreiningspunktet for verdens klimapolitikk er målet om å begrense den globale oppvarmingen til to grader. Hvilke teknologier er i rute for togradersmålet, og hvor må innsatsen fremover intensiveres?

Forskernes budskap

Siden høsten 2013 har FNs klimapanel gitt ut tre delrapporter: om det naturvitenskapelige grunnlaget, om klimaendringenes konsekvenser og om tiltak. I 2°C Ny Energi er de tre delrapportene oppsummert i 48 punkter.

Last ned grafikk
Infografikk fra 2°C er publisert enkeltvis. De kan lastes ned og gjenbrukes.

Hvilken fremtid har CCS?

Karbonfangst og -lagring er en del av løsningen mot lavutslippssamfunnet, men utviklingen går ikke fort nok. Er problemet politisk eller teknologisk? Hvor ligger fremtiden?

I tillegg får du interessante nyhetssaker, artikler om norsk elbil-suksess og fornybarsamfunnets fordeler og intervju med to universitetsrektorer.