Britene leder vind til havs

Mer enn halvparten av havvind-anleggene i verden står i britisk farvann.

I 2013 ble den globale havvindkapasiteten økt med 1600 MW. Det gir nok strøm tilsvarende forbruket til en drøy million husholdninger med gjennomsnittsforbruket i Storbritannia. Mer enn 90 prosent av havvindinstallasjonene i verden er lokalisert i europeisk far vann: Nordsjøen, Østersjøen og Atlanterhavet.

Britene leder i kappløpet, men sliter med å få ned kostnadene. Utenfor kysten av England, Skottland og Wales har britene siden 2000 installert over 1000 vindturbiner. I 2013 ble fire nye havvindparker med samlet kapasitet på 733 MW koplet til strømnettet: London Array, Lincs, Teesside og Gunfleet Sands. Flere parker er under planlegging, og potensialet for videre vekst er stort. Storbritannias veikart for fornybar energi nevner 18 GW innen 2020 og 40GW innen 2030. Ved utgangen av 2013 var kapasiteten 3,7 GW.

Havvind er et stort satsingsområde for David Camerons regjering og målet er å få kostnadene ned til £100/MWh innen 2020 og £95/MWh innen 2025. Kostnadsnivået i referanseåret 2011 var £140/MWh.