CO₂-atlas for verdenshavene

Datakilde for CO₂-nivåer i havet.

Kvalitetskontrollerte data over CO₂-nivåer i havoverflaten er viktig for klimaforskerne. Det internasjonale prosjektet Surface Ocean CO₂ Atlas (SOCAT), der flere forskere fra Bjerknessenteret er involvert, samler data fra flere institusjoner og gjør dem tilgjengelig i et felles format.

Prosjektet utvikles stadig med nye sammenstillinger og ny presentasjon av dataene. Dataene dekker nå perioden 1968–2011. Nettstedet socat.info tilbyr også interaktive verktøy for å utforske dataene.