Ekspertintervjuet: Ikke bekymret for kraftproduksjonen

Tørke på Østlandet og Sørlandet til tross: Det er ikke akutt fare for at vannkraftproduksjonen i Norge skal bli rammet, ifølge NVE.

Tørken på Sørlandet og Østlandet har ført til svært lav grunnvannstand og lav vannstand i innsjøer og elver. Men for kraftprodusenter er det foreløpig ikke noen krise, sier Ann Myhrer Østenby i NVE.

<2°C: – For oss som følger med på magasinstatistikken til NVE, er det som skjer nå litt forvirrende: NVE melder om tørke på Øst- og Sørlandet, og samtidig ser vi at fyllingsgraden i magasinene østafjells øker. Hvordan henger dette sammen?

Ann Myhrer Østenby: – Ja, for det vi kaller prisområdene 1 og 2 gikk det oppover i forrige uke. Det er ikke uventet – det har vært mye vind, og Norge har vært nettoimportør av kraft den uken. I tillegg har det vært mildt. Det har både ført til lavt forbruk og at det er gått en del smeltevann i magasinene. Hva som skjer fremover, avhenger av været.

Ekspertintervjuet

Foto: Privat

Ann Myhrer Østenby er seksjonssjef i Energi- og konsesjonsavdelingen i NVE

Hvor unormalt er det vi ser nå?

– Tørken på Østlandet og Sørlandet er en spesiell situasjon. Vi ser at fyllingsgraden i kraftmagasinene er lavere enn normalt, men det er ikke dramatisk. Den synker på vinteren, det er normalt og forventet, og så snur det normalt rundt uke 17 – altså uken vi er inne i nå. Det kan skje noen uker før, og det kan skje noen uker etter. For kraftsituasjonen i Norge sett under ett er det ingen dramatikk nå.

– Men når det snur henger det sammen med at det blir varmere, og at smeltingen tar til for alvor – men det er jo unormalt lite snø østafjells, hører vi. Vil det skape problemer for kraftproduksjonen utover våren? Kan det bli aktuelt å treffe tiltak?

– Norge sett under ett, er det faktisk litt mer snø enn normalt nå, den er bare noe skjevt fordelt. Derfor venter vi at fyllingsgraden vil gå oppover igjen utover våren. Så må det sies at vi har vært i beredskap helt siden i høst, og vi følger situasjonen nøye. Men hvis du tenker på rasjonering og slike tiltak, er det ikke noe vi frykter nå.

– I meldingen som gikk ut torsdag morgen, oppfordres regulanter å følge med på vannstanden og oppfylle de pålagte kravene til vannstand og vannføring. Slik det ser ut nå – vil det være aktuelt å gi noen pålegg til de som regulerer vassdrag?

– De er allerede pålagt dette i konsesjonsvilkårene, så dette følger de med på selv, og vi forutsetter at de gjør de tiltakene som ligger i vilkårene. Så følger vi selvsagt med, og dersom de bryter vilkårene, kan vi sanksjonere.