Utslippene er årsaken

Klimapanelet fastslår så sikkert som de kan at det er menneskeskapte utslipp av klimagasser som er årsak til oppvarmingen. Klimaforsker Lea Svendsen forklarer hvorfor.

Ekspertintervjuet

Lea Svendsen er forsker ved Bjerknessenteret for klimaforskning og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen.

«Unequivocal» er begrepet Klimapanelet bruker om at våre utslipp er årsaken til global oppvarming: Forskningen er entydig. Det er ikke lenger rom for rimelig tvil. Klimaforsker Lea Svendsen forklarer hvorfor.

Lea Svendsen: – Vi vet at de naturlige drivhusgassene i atmosfæren gjør planeten varm nok til at vi kan leve her. Samtidig vet vi at vi slipper store mengder drivhusgasser ut i atmosfæren, spesielt gjennom bruk av fossil energi. Derfor øker temperaturen. Vi kan observere at planeten blir varmere.

Hva med solen? Eller naturlig variasjon?

<2°C: – Kan vi være sikre på at det ikke er noe annet? Som solen?

– Solen påvirker selvfølgelig også temperaturen på jorden. Men det kan ikke være solen som forårsaker oppvarmingen vi ser nå. Det har nemlig ikke skjedd så store endringer i solinnstrålingen de siste 150 årene at det kan forklare den raske oppvarmingen vi har sett i samme periode. De store variasjonene i solinnstrålingen foregår på en mye lengre tidsskala, 20–40 000 år, eller 100 000 år.

– Hva med naturlige variasjoner?

Les <2°C-magasinet

Dette intervjuet ble gjort i forbindelse med vårt nye <2°C-magasin, som gir oversikt over klimaproblemet og løsningene på det. Alle kan laste ned og lese magasinet på nett, lærere kan også bestille gratis klassesett så langt opplaget rekker.

– Det har vi også. Noen perioder er varmere, noen er kaldere. Men det som skjer da, er at det totale energiinnholdet på jorden totalt ikke endrer seg. Naturlige klimavariasjoner innebærer at varmen flytter seg litt rundt. Og da ikke bare rundt på overflaten. Det kan for eksempel i perioder være kaldere i luften oppå land, der vi lever, men da har gjerne temperaturen økt under havoverflaten.

Det vi ser nå, er at temperaturen øker i alle deler av klimasystemet. Det blir varmere overalt, det er ikke noen naturlig forflytning rundt på jorden. Temperaturen øker på land, i luften og i havet, fordi det totale energiinnholdet i klimasystemet har økt.

Og det har økt på grunn av drivhusgassene vi tilfører systemet, først og fremst CO₂. Da tar vi karbon fra det lange kretsløpet og flytter over i det korte kretsløpet. Der ligger kjernen til hele problemet.

Fossile brensler er en snarvei

– Men olje, gass og kull er jo egentlig naturprodukt? Bare noen millioner år gamle, de kommer jo fra fotosyntese, altså energi fra solen? Hva er egentlig problemet?

– Du sier det jo egentlig der. Det er brukt millioner av år på å lagre den energien. Dette er jo et evig kretsløp: Karboninnholdet i atmosfæren går opp og ned naturlig på noen millioner av år. Det er en langsom og naturlig prosess. Når vi bruker fossile brensler, tar vi en snarvei, så det utslippet av karbon som normalt tar flere millioner av år, går mye raskere enn det som er naturlig. Og dermed stiger også temperaturen mye raskere enn det som er naturlig, i alle fall på flere hundre tusen år.

Vanligvis er det jo en balanse der havet og vegetasjonen på land tar opp karbon fra atmosfæren. Men nå spytter vi ut karbon i mye høyere hastighet enn det som er naturlig. Det blir en overbelastning, kloden klarer ikke å omsette alt, og det hoper seg opp i atmosfæren. Da blir responsen at temperaturen øker, og det skaper store problemer for oss.

Grafikk: Haltenbanken. Tekst og figur laget i samarbeid med klimaforsker Siv Kari Lauvset, Bjerknessenteret/UiB/NORCE