Etiopia: Livsviktig sesongvarsling

Da etiopiske meteorologer laget det første sesongvarslet i 1987, var det i håp om å unngå nye tørkekatastrofer. I dag handler det like mye om å utnytte vannets muligheter.

Tørken i Etiopia i 1984 ble kringkastet til en hel verden. Mens Bob Geldof sang «Do they know it’s Christmas?» og hjelpeorganisasjonene samlet inn penger, døde minst en halv million mennesker.

I et land der borgerkrig skapte sosialt kaos, var det ikke mulig å takle nok et år med ødelagte avlinger. Katastrofen måtte ikke gjenta seg. Våren 1987 fikk etiopiske meteoro-loger i oppdrag å varsle om den kommende sommeren ville bli våt eller tørr. Inspirert av indiske monsunvarsler advarte de om lite regn. Det ble den tørreste sommeren de siste 50 år.

Leter i historiske data

Diriba Korecha er direktør for værvarsling ved Etiopias nasjonale meteorologiske institutt, og fullførte i 2014 en doktorgrad ved Universitetet i Bergen om sesongvarsling. Han forteller at instituttet i dag utgir sesongvarsler for nedbør tre ganger i året, omtrent en måned før hver jordbrukssesong.

I Norge kan det plaskregne den ene dagen, for så å være skyfritt dagen etter. I tropene kan det være tørt i flere måneder, for så å regne hver dag i ukevis. Mens vi her i landet ser på TV hver kveld for å få vite hva vi skal ha på oss dagen etter, lurer millioner av mennesker i sørligere strøk på om regnet kommer sent eller tidlig dette året.

De etiopiske meteorologene går gjennom historiske data og leter etter år som ligner på det de er inne i. Blir det et El Niño-år, da temperaturen i store deler av Stillehavet er høyere enn normalt? Korechas doktorgrad bekrefter at det er den viktigste faktoren. El Niño påvirker været i store deler av verden, og selv om Etiopia ligger langt unna

Stillehavet, blir El Niño forbundet med tørre somre i Etiopia. Meteorologene velger ut de tre årene som har mest felles med årets situasjon. Ble det tørt eller vått da? Det danner utgangspunkt for å anslå om den kommende sesongen vil bli tørrere eller våtere enn normalt. Sesongvarsling er fremdeles et ganske nytt felt. Varslene treffer ikke alltid like godt som i 1987, og deler av Korechas arbeid har bestått i å utvikle bedre varslingsmetoder.

Like mye regn som i Bergen

I deler av det etiopiske høylandet regner det like mye som i Bergen, mens lavlandet mot grensen til Somalia er ørken. Mens Sør-Etiopia har regntid om våren og høsten, er det sommeren som er viktigst i høylandet i nordvest, der de største jordbruksområdene ligger. I vintermånedene regner det nesten ikke i noen deler av landet.

Det skal ikke store avvik til før det merkes. I et land der bare 1 prosent av jordbruksarealet i 2005 var dekket av kunstige vanningsanlegg, er det kort vei fra lite regn til mindre mat.

Utnytter vannet

I dag handler sesongvarslingen like mye om å utnytte mulighetene vannet gir, som om å unngå katastrofer. Etiopierne holder på med å bygge Afrikas største vannkraftverk. De demmer opp Den blå Nilen, som flommer fra det nedbørrike høylandet mot tørre ørkenområder i Sudan og Egypt. Når Grand Ethiopian Renaissance Dam står ferdig i 2018, vil den ha en kapasitet på 6000 MW, tilsvarende en femtedel av den totale norske produksjonskapasiteten for vannkraft. Sesongvarsler for regntiden vil være nyttige både når produksjonen skal planlegges og når kraften skal selges.