FNs klimapanel lager ny rapport om 1,5 grader oppvarming

FNs klimapanel skal lage en spesialrapport om hvordan global oppvarming kan begrenses til 1,5 grader, og om konsekvensene av 1,5 graders oppvarming.

Jubel da Paris-avtalen var i havn 12. desember 2015. Nå skal avtalen følges opp.
Jubel da Paris-avtalen var i havn 12. desember 2015. Nå skal avtalen følges opp.

Klimapanelet har også vedtatt å lage en ny hovedrapport som samler all den siste tilgjengelige kunnskap om klima på jorden. Etter den forrige, femte hovedrapporten (AR5 – Assessment Report 5), har det pågått en diskusjon om klimapanelet bør fortsette å produsere store hovedrapporter. Spørsmålet har vært om man heller skal behandle spesielle problem i mindre spesialrapporter. Klimapanelet har også tidligere produsert flere spesialrapporter, for eksempel om ekstremvær i 2011, “SREX Special Report on Extreme Weather”.

På et møte i Nairobi, Kenya 14. april vedtok klimapanelet både å lage tre nye spesialrapporter og en ny hovedrapport, AR6, som skal være ferdig til 2020/2021.

De tre nye spesialrapportene skal ta opp:

  • Hva innebærer en global oppvarming på 1,5 grader C over førindustrielt nivå, og hvordan kan global oppvarming begrenses til 1,5 grader? Denne rapporten skal være ferdig i løpet av 2018.
  • Om klimaendringer, hav og kryosfære, det vil si is på jorden i form av snø, sjøis, isbreer, permafrost.
  • Om klimaendringer, tørke og økende ørken, bærekraftig forvaltning av land og matsikkerhet.

“Disse temaene er ikke bare svært relevante for beslutningstakere og det store publikum, gjennom slike rapporter kan FNs klimapanel gi klarhet og oversikt over de store mengdene klimavitenskap som blir produsert”, sier Hoesung Lee, leder for FNs klimapanel, i en pressemelding etter Nairobi-møtet.

Paris-avtalen som verden ble enige om under klimatoppmøtet i Paris i desember i fjor, inneholder et skjerpet mål om å begrense global oppvarming til “godt under” 2 grader. Landene skal også arbeide for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. En spesialrapport om konsekvenser av en slik oppvarming og hvordan å oppnå dette med tanke på verdens utslipp av drivhusgasser, kom opp som et ønske fra klimatoppmøtet, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Forberedelser for den sjette hovedrapporten, AR6, vil begynne senere i år. Som tidligere vil arbeidene foregå i tre arbeidsgrupper, fordelt på tema.

I Norge er det Miljødirektoratet som koordinerer den norske innsatsen i klimapanelet.