Grønne penger

I 2013 tok Kina teten innen investeringer i fornybar energi.

Kilde: World Energy Council/BNEF (2013)
Kilde: World Energy Council/BNEF (2013)

En liten nedgang også i Kina til tross, i 2013 passerte landet Europa og USA og investerte mest i fornybar energi. Hvis stor vannkraft hadde vært med, ville Kinas dominans vært vesentlig større (privat- og offentlig finansiert forskning og utvikling er også inkludert i tallene).

Både i USA og EU har politisk usikkerhet bidratt til fallet i investeringer etter toppåret i 2011. Blant de mest negative nyhetene for investeringsklimaet i Europa var den spanske regjeringens beslutning om å kutte hardt i støttesystemet for fornybar energi og gi endringene tilbakevirkende kraft. Investorer protesterer og prøver vedtaket for retten.

Grafikken er hentet fra magasinet 2°C nr. 1 2014, som gis ut av Norsk Klimastiftelse i samarbeid med Universitetet i Bergen og NTNU. All grafikk fra magasinet er tilgjengelig for nedlasting og gjenbruk.