Hvorfor blir det mer sjøis i Antarktis?

Forskere peker på flere mulige forklaringer til overraskende vekst i sjøis i Antarktis.

Gjennomsnittlig utbredelse av sjøis i Antarktis i september 1979-2014. Millioner kvadratkilometer. kilde: National Snow and Ice Data Center
Gjennomsnittlig utbredelse av sjøis i Antarktis i september 1979-2014. Millioner kvadratkilometer. kilde: National Snow and Ice Data Center

22. september 2014 var Antarktis omgitt av 20,11 millioner kvadratkilometer sjøis. Det er ny rekord siden satellittmålingene begynte på slutten av 1970-tallet, og videreføring av en langsiktig tendens. Men burde ikke global oppvarming heller føre til at mindre av havvannet utenfor Antarktis fryser til? Kontrasten er stor til Arktis, der tendensen er at stadig mer av sjøisen smelter.

– Mens sjøisen smelter i Arktis, vokser den overraskende i Antarktis. Det er noe som blir fulgt av forskerne, og en mulig forklaring kan ligge i vestavindsbeltet rundt kontinentet. Observasjoner viser at vindbeltet har blitt sterkere rundt selve kontinentet. Da blir sjøis drevet ut i havet, og det blir mer åpent vann, som igjen gir rom for større dannelse av sjøis. Husk at det er svært kaldt her, og det er langs kysten det blir produsert mest sjøis, sier førsteamanuensis Kerim Nisancioglu ved Bjerknessenteret.

Forskere peker på flere mulige forklaringer.

  • Endring i vindmønstre: Kald luft fra kontinentet kan ha blitt trukket ut mot Rosshavet, der mesteparten av økningen i isareal har funnet sted. Sterkere vinder kan også ha bidratt til mer isproduksjon. Mange peker på hullet i ozonlaget over Antarktis som mulig årsak. Dette kan ha ført til kraftigere lavtrykk og sterkere vinder.
  • Kaldere overflatevann: Temperaturen i havet kan falle som følge av endringer i havsirkulasjonen. Havet er generelt ventet å bli varmere, men endringer i atmosfærens sirkulasjonsmønstre gjør at en ikke kan vente en jevn økning over hele kloden. Utenfor Antarktis-kontinentet foregår det også en storstilt oppstrømning av vann fra dypet, og dette vil også bidra til å holde området kaldt tross en økt drivhuseffekt.
  • Iskappen smelter: Iskappen som dekker landområdet Antarktis smelter. Smeltevannet blander seg med sjøvannet i overflaten og skaper et stabilt overflatelag som lett vil kunne fryse. Denne effekten ser en godt om vinteren hos oss, da fjordarmer med stor vanntilførsel fra elver fryser mye lettere enn fjorder uten vanntilførsel. På denne måten kan altså global oppvarming paradoksalt nok være en av faktorene som bidrar til mer sjøis rundt Antarktis.

På lang sikt er det grunn til å vente at også sjøisen i Antarktis blir påvirket av effektene av global oppvarming, mener NASA-forsker Joey Comiso.

– Når regionen blir varmere og mer varme lagres i havet, venter vi at isarealet vil begynne å minke og reversere trenden, sier han til NASAs nettsted.

sjøis antarktis2

Kilder: nasa.gov, climate.gov, nsidc.org, yr.no