Issmelting i Arktis: Stadig på høyt nivå

Data og grafikk om issmeltingen i Arktis.

Utbredelse av sjøisen i Arktis gjennom året, i millioner kvadratkilometer. Gjennomsnitt for 1981 -2010 og verdier for årene 2007, 2012 og 2014. kilde: nsidc.org
Utbredelse av sjøisen i Arktis gjennom året, i millioner kvadratkilometer. Gjennomsnitt for 1981 -2010 og verdier for årene 2007, 2012 og 2014. kilde: nsidc.org

17. september nådde smeltingen av sjøisen i Arktis sin topp for 2014. Utbredelsen av sjøis var da 5,02 millioner kvadratkilometer. Det er godt under gjennomsnittet, men ikke ny smelterekord som i 2007 og 2012. Smeltesesongen endte med at utbredelsen av is var den sjette laveste siden målingene startet i 1979.

Klimaforskerne pekte på sammensatte årsaker til smelterekorden i 2012. Sammenhengen med et varmere klima er klar. Høyere temperatur skaper økt smelting, som setter i gang en selvforsterkende prosess. I tillegg kom andre, mer indirekte årsaker til 2012-rekorden: Havstrømmene inn i Polhavet var sterkere og varmere enn normalt. Videre drev lavtrykk mellom Grønland og Island mye varme fra sørlige strøk nordover, og vinder langs Grønland dyttet sjøis sørover.

Til sammenligning hadde en ikke spesielle værforhold som dette i Arktis om sommeren i 2013 og 2014, som værmessig var “vanlige” somre.

polis