Klimaendringer – et spørsmål om nasjonal sikkerhet

Vurderinger av risiko knyttet til klimaendringer skal integreres i alle aspekter av det amerikanske forsvarsdepartementets virksomhet.

Klimaendringene utgjør en nasjonal sikkerhetsrisiko, slår det amerikanske forsvarsdepartementet (Pentagon) fast i en rapport. Følgene av global oppvarming vil påvirke de fleste deler av virksomheten til verdens mest slagkraftige militærmakt, og dette må forsvarsgrenene forberede seg på. Dette er bare et utvalg av de mange ventede endringene rapporten peker på:

  • Behov for økt militær tilstedeværelse i Arktis
  • Økt helse- og sikkerhetsrisiko for militært personell
  • Flere skader på bygninger og miljø grunnet flom og erosjon
  • Redusert tilgang til materiell og ressurser som trengs i produksjon av våpen og forsyninger
  • Redusert eller endret tilgang til mat- og vannressurser
  • Mer ustabile forhold internt i og i forholdet mellom land

Forsvaret skal planlegge for endringene. Vurderinger av risiko knyttet til klimaendringer skal integreres i alle aspekter av forsvarsdepartementets virksomhet.

Rapporten tar for seg tilpasning til klimaendringer. Tidligere har Pentagon også utarbeidet planer for å redusere utslippene virksomheten forårsaker gjennom mer bruk av fornybar energi og energieffektivisering. Forsvaret har bl.a. investert i utvikling av biodrivstoff for flyvåpenet, og styrker bruker solcelledrevet utstyr i felten.

Kilde: Department of Defense: 2014 Climate Change Adaptation Roadmap, rapport, pdf.