Utfordringen ligger i å tenke nytt

Vi kommer ikke utenom en storstilt omstilling av samfunnet.

Christophe McGlade og Paul Ekins fra University College London (UCL) publiserte artikkelen «The geographical distribution of fossil fuels unused when limiting global warming to 2°C» i januar 2015. De konkluderer med at store deler av de fossile ressursene ikke bør utvinnes om vi skal holde temperaturøkningen under to grader.

En viktig beskjed i artikkelen er at vi må endre vår forståelse rundt fossil energi – det betyr at vi må tenke annerledes og stille spørsmål rundt antakelser i forhold til verdenssyn og verdier. Som FNs klimapanel understreker: Dersom vi ikke kutter i klimagassutslippene, og selv med tilpasning, vil oppvarmingen ved slutten av det 21. århundret føre til stor risiko for alvorlige, omfattende og irreversible konsekvenser globalt.

Tre forskere om klimaforskning
Vi har spurt tre norske forfattere i FNs klimapanel om det de mener er det viktigste funnet i klimaforskningen det siste året – som også norske politikere bør vite om.

Fortsetter vi dagens utslipp, så går vi mot svært alvorlige konsekvenser for både samfunn og natur. Vi har allerede brukt opp 80 prosent av karbonbudsjettet i atmosfæren for all tid. For å nå togradersmålet og unngå de mest alvorlige følgene av klimaendringer, må Norge tilpasse seg de uunngåelige konsekvensene og samtidig sette i gang en storstilt omstilling av samfunnet.

Den største utfordring for oss som mennesker er å tenke nytt!