Utsatte storbyer

Millioner av mennesker i storbyer over hele verden må forberede seg på mer ekstremvær.

Asiatiske storbyer som Bangkok, Manila og Ho Chi Minh-byen må regne med ekstreme værhendelser med hyppigere frekvens enn man har vært vant til. Det er konklusjonen i en omfattende analyse der Verdensbanken har sett på klimarisiko og tilpasning i disse byene.

Det blir mer flom. Langt flere mennesker vil bli berørt enn i scenarier uten klimaendringer. Samtidig har forskningsapporten “A global ranking of port cities with high exposure to climate extremes”, sett på hvordan økende velstand og befolkningsvekst gjør det til en global trend å etablere nye byrom i områder som er utsatt for stormflo og økende havnivå. Mange storbyer i sjøkanten ligger utsatt til, Mumbai, Guangzhou, Shanghai, Miami, Ho Chi Minh City, Kolkata, New York, Osaka-Kobe, Alexandria og New Orleans. Hvordan bør de møte et klima i endring? Rapporten fra 2011, med hovedforfattere fra britiske Tyndall Centre for Climate Research, understreker at det er store forskjeller i viljen og evnen til å tilpasse seg risikoen for ekstremvær og klimaendringene. Blant tilpasningsstrategiene som trekkes frem er:

  • Varslings- og evakueringsplaner
  • Oppgradering av beskyttelse mot oversvømmelser
  • Strengere krav til fremtidige byggeprosjekter gjennom reguleringsplaner
  • Oppgradering av eksisterende bygninger og infrastruktur
  • Arealplanlegging for å redusere eksponering mot ekstremvær, og sikre at ny bygningsmasse ikke er utsatt for stormflo.
  • Langsiktig omdisponering av byrom som tar høyde for endringer i havnivå.

Forskningsrapporten viser til at det ikke er noen direkte sammenheng mellom velstand og politisk vilje til å finansiere klimatilpasning. Shanghai er eksempelvis bedre beskyttet enn New York, trass i at verdiskapningen per innbyggere en langt lavere i Kina enn i USA.