#Klimafrokost: Hvilke teknologier kan få skipsfartens utslipp mot null?

Hvilke teknologier og hvilken politikk kan få skip og fartøy til å seile uten utslipp? Se opptak av #Klimafrokost 10. april i Bergen.

2–3 prosent av alle globale klimagassutslipp kommer fra internasjonal skipsfart. FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) vedtok i fjor en ambisjon om at utslippene skal halveres innen 2050 og nå null så raskt som mulig i dette århundre. I Norge skal regjeringen om kort tid legge frem en handlingsplan for grønn skipsfart hvor målet er 50 prosent utslippskutt innen 2030.

På klimafrokost i Bergen 10. april spurte vi: Er skipsfart uten utslipp mulig og hvilke teknologier og hvilken politikk trengs for å få det til?

Opptak av innleggene og presentasjonene som ble holdt er publisert her: Presentasjoner og video fra #Klimafrokost om grønn skipsfart

Program:
– Hvor stor del av verdens ferger, båter og skip kan gå på batteri? v/ Kjetil Dent Tranberg, Corvus.
– Hvilken rolle vil hydrogen spille i overgangen til en grønn skipsfart? v/ Hilde Holdhus, CEO Greensight.
– Grønn hydrogen av vannkraft: Er det mulig å skape lønnsom forretning? v/ Aksel Skjervheim, leder forretningsutvikling Gasnor.
– Hvorfor er ammoniakk i ferd med å seile opp som et lovende klimavennlig alternativ til å erstatte olje og diesel i skip? v/ Bernt Skeie, CEO Prototech.
– Fra diesel til ammoniakk: Ny skipsmotor under utvikling, v/ Kjeld Aabo, Director New Technologies MAN Energy Solutions.

-Hvordan navigerer rederiene?
Lars Jacob Engelsen, viseadministrerende direktør Norled
Frode Hernar, teknisk direktør, Hurtigruten

Debatt:
Norge har tatt en lederposisjon i å elektrifisere fergene. Nå står hurtigbåtene og resten av skipsfarten for tur. Innen 2030 skal vi halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske, og regjeringen vil om kort tid legge frem en handlingsplan for grønn skipsfart. Hvilke politiske rammevilkår trengs nasjonalt for å få fart på teknologiutviklingen og teknologibruken?
Atle Hamar (V), statssekretær i Klima‐ og miljødepartementet
Else‐May Botten Norderhus (Ap), stortingsrepresentant, Energi‐ og miljøkomiteen
Lars Haltbrekken (SV), stortingsrepresentant, Energi‐ og miljøkomiteen