Er dette en suksessoppskrift for grønn skipsfart?

HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri er villige til å inngå sjøtransport-kontrakter med en varighet på opp mot 20 år. Kravet de stiller til rederiene er at skipet som benyttes skal være utslippsfritt.

 «Verdens aller første utslippsfrie lasteskip blir nå en realitet på norske-kysten» sto det i pressemeldingen som ble sendt ut som teaser tidligere denne uken.

Det mest interessante med prosjektet som statsråd Sveinung Rotevatn kastet glans over fredag 3. juli, er ikke om dette faktisk blir verdens første utslippsfrie lasteskip eller om det blir det andre.

Det interessante er forretningsmodellen. Vareeierne er kommet på banen.

Problemet med skipsfart er at fossilt drivstoff er altfor billig. Bunkersolje og diesel er så billig at det er bortimot umulig å konkurrere mot. Gjennom handlingsplan for grønn skipsfart har regjeringen satt mål om å halvere utslippene fra innenriks skipsfart innen 2030. Foreløpig er det i bilferge-segmentet det har skjedd mest. Etter at “Ampere” ble satt i drift over Sognefjorden i 2015 er det sjøsatt 40 elektriske bilferger i Norge. Det er et resultat av kravene som er lagt inn i anbudene.

Også Arbeiderpartiet, SV, MDG og Sp vil satse på grønn skipsfart. I notatet Fire samfunnsoppdrag for rettferdig grønn vekst, er «Minimum 100 ikke-fossile skip i Norge innen 2030» ett av disse fire samfunnsoppdragene. Staten skal forplikte seg til å delta i en opptrappingsplan med maritim næring å realisere dette.  

Flere må bry seg om utslippene fra skipsfarten

Statlig starthjelp er nødvendig. Statlig starthjelp har vært helt avgjørende for at Norge er i front i utvikling av utslippsfri teknologi innen den maritime næringen.

Men skal vi få store volum av utslippsfrie skip, må flere enn staten bryr seg.

I pilotprosjektet til HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri går aktørene sammen om å etterspørre et utslippsfritt bulkskip som kan frakte byggeråstoff for HeidelbergCement fra Vestlandet til Østlandet og korn for Felleskjøpet Agri fra Østlandet til Vestlandet. Prosjektet er en del av Grønt Skipsfartsprogram. Felleskjøpet Agri inngår normalt transportkontrakter på 1-5 år. Her kan de tilby en kontrakt som er opptil fire ganger lengre enn det som normalt er lange kontrakter for dem.

Tre interessante læringspunkter

Det er tre ting som er interessant å følge med på ved dette prosjektet:

  • For det første er det interessant å se hvilke aktører som leverer tilbud og med hvilken teknologi.
  • For det andre er det interessant å se hvor mye dyrere det vil bli for HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri å kjøpe utslippsfri transport.
  • Og for det tredje er det interessant å se om en eventuell merkostnad kan hentes inn igjen i markedet ved at HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri sine kunder må, og kanskje til og med er villig til, å betale litt ekstra for å få varene fraktet grønt.

Ideelt sett burde det vært høy CO₂-pris på det fossile drivstoffet som brukes i skipsfart. Men det kan det ta svært lang tid å vente på. Å få større etterspørsel – som ikke bare er drevet av politiske krav til offentlige eide ferger og hurtigbåter – men som også er drevet av kjøpere av sjøtransporttjenester, er en veldig positiv utvikling.

Her bør flere av de store vareeierne lære av HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri.