Nå må Vestland vise at klimaambisjonene betyr noe

«Vestland skal være først ute med å skape ny teknologi som resten av verden kan ta i bruk» heter det i den politiske plattformen signert Sp, MDG, KrF, SV, Ap og Venstre. Denne ambisjonen er det få spor av i fylkesrådmannens anbefaling om å utsette sjøsetting av utslippsfrie hurtigbåter med fire år.

3. desember 2019 fattet Vestland fylke et historisk vedtak: Alle hurtigbåter som kjører Bergen – Sogn/Nordfjord skal være utslippsfrie så raskt som mulig og senest innen mai 2024.

Dette var et vedtak som stod seg godt til Sp, MDG, KrF, SV, Ap og Venstre sin ambisjon om å være «fremtidas region» som er «først ute med å skape ny teknologi» og som skal «bidra til at FN sine klima- og bærekraftsmål blir nådd», som det heter i den politiske plattformen.

Denne uka skal status og veien videre for hurtig- og lokalbåtrutene opp til politisk behandling.

Fylkesrådmannen anbefaler en prosess som innebærer at utslippsfrie hurtigbåter mellom Bergen og Sogn/Nordfjord kommer i drift først i 2028. Det er fire år senere enn politikerne har vedtatt at de senest skal være i drift. 

Risiko x 67

Fylkesrådmannens anbefaling er begrunnet med risiko. I sakspapirene er både «risikofull prosess», «kostnadsrisiko» og «driftsrisiko» grundig omtalt. Hele 67 ganger står ordet risiko i en eller annen variant. Men ikke én gang er klimarisiko omtalt.

Det er ingen vurdering av hva det koster å gjøre for lite, for sent. Det står ingenting om hvilke enorme kostnader det har for verden hvis vi ikke bremser den globale oppvarmingen. Dette perspektivet må ikke politikerne glemme når saken skal behandles. For det handler ikke bare om noen hurtigbåter.
Å ta klimatrusselen på alvor, må innebære at selskaper, kommuner, fylker, land og regioner gjør mer for å kutte utslipp raskere, og øke tempoet i utviklingene av nullutslippsteknologi.

– Vi har kort tid på oss til å få ned CO2-utslippene og dette er en mulighet til å kutte utslipp som vi bør benytte oss av, sa Høyres, Svein Halleraker til Energi og Klima.
– Vedtakene vil gi flere arbeidsplasser i distriktene, løfte frem en verdensledende teknologi og ikke minst gi oss eksportverdier som er avgjørende for å opprettholde velferdsstaten, uttalte fylkesvaraordfører Natalia Golis.

Et betydelig teknologsteg

Hurtigbåtene langs vestlandskysten må kunne transportere flere hundre mennesker i over 30 knop opp mot 300 kilometer. Det finnes ingen båter i verden som kan foreta denne reisen uten utslipp i dag. Behovet for teknologiutvikling og behovet for å gjennomføre en skikkelig godkjenningsprosess som skal resultere i at nye, utslippsfrie fartøy er trygge å sette inn i drift, skal ikke bagatelliseres.

Men dette var godt kjent da fylkesutvalget vedtok at båtene skulle være utslippsfrie. Derfor er det skuffende at det ikke er lagt, og fremdeles ikke legges mer innsats i å få dette til. Det har snart gått et år siden vedtaket om utslippsfrie hurtigbåter ble fattet, og ennå er ikke anbudskonkurransen lyst ut. 

Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring, drift av kulturinstitusjoner, offentlig tannhelsetjeneste og samferdsel. Muligheten til å være først ute med ny teknologi som resten av verden kan ta i bruk, og muligheten til å bidra til å nå FNs klimamål, er noe begrenset i denne fireårsperioden som den politiske plattformen gjelder for. Ved å sette betydelig mer fart på utvikling av utslippsfrie hurtigbåter, har Vestland en av sine beste anledninger til å gjøre en forskjell.