Rederiforbundet vil ha null utslipp i 2050 – Equinor nøyer seg med halvparten

Tre uker etter at Rederiforbundet la frem sitt ambisiøse mål om null utslipp fra skip innen 2050 – annonserer Equinor mål om 50 prosent utslippskutt fra skip innen 2050. Det er overraskende svakt.

For å begrense global oppvarming til godt under 2 ˚C og helst ikke mer enn 1,5 ˚C, må alle sektorer sikte mot null utslipp i 2050. Også skipsfarten.

I 2018 vedtok FNs sjøfartsorganisasjon, International Maritime Organization (IMO), at utslippene fra internasjonal skipsfart minst skal halveres innen 2050. Da denne ambisjonen ble vedtatt, ble den kalt en milepæl, og Paris-avtalen for skipsfarten. 

Men litt senere samme år – i oktober 2018 ble FNs spesialrapport om 1,5 ˚C global oppvarming lagt frem. Rapporten så på virkninger av en global oppvarming på 1,5 ˚C sammenlignet med 2 ˚C og konkluderte med at risikoen for både mennesker og natur er betydelig høyere ved 2 grader enn ved 1,5 grad. Konklusjonen var klokkeklar: Det trengs raske reduksjoner i klimagassutslippene.

Rederiforbundet har lagt lista der den bør ligge for hele skipsfarten

Med klimastrategien «Null utslipp i 2050» signaliserte Norges Rederiforbund et viktig taktskifte 18. mai i år. Rederiforbundets medlemmer skal kun bestille skip med nullutslippsteknologi fra 2030, og ha en klimanøytral flåte fra 2050. Med denne klimastrategien la Rederiforbundet lista der den bør ligge for hele den internasjonale skipsfarten.

Equinors klimamål for skip er betydelig svakere. Equinors mål er å halvere de maritime utslippene i Norge innen 2030 sammenlignet med 2005 og å halvere de globale utslippene i 2050 sammenliknet med 2008.
2030-målet er identisk med regjeringens mål, presentert i handlingsplan for grønn skipsfart for ett år siden. 2050-målet er identisk med IMOs mål fra 2018.

Det er bra at Equnior setter klimakrav til skip som inngår i deres verdikjede. Å sette klimamål og krav til utslippskutt i hele verdikjeden kommer vi til å se mer av. Men hvorfor Equinor legger seg på IMO-linja, i stedet for linja til Rederiforbundet, som er nødvendig for å kutte utslippene mot null i 2050 – det er både overraskende og skuffende.

Equinors bærekraftsdirektør, Bjørn Otto Sverdrup, skriver på Twitter: «I dag på FNs dag for havene så tar vi et nytt viktig skritt i vårt klimaarbeid. Vi er svært stor maritim aktør og kan gjøre en stor forskjell.»

Det første er helt rett. Equinor er en stor maritim aktør og benytter blant annet et betydelig antall offshore-supply-fartøy og tankskip. Men en stor forskjell, det gjør de ikke med dette klimamålet.