Fra vondt til verre – ny petrostat leder FNs klimatoppmøte

Vertslandet for årets klimatoppmøte COP29 vil øke sin olje- og gassproduksjon med en tredel mot 2030. Hvordan vil Aserbajdsjan håndtere diskusjonene om utfasing av fossil energi, spør Svein Tveitdal.

For andre år på rad arrangeres FNs klimatoppmøte i et vertsland som planlegger å øke olje- og gassproduksjon. I fjor var møtet i De forente arabiske emirater, i år holdes det i Aserbajdsjans hovedstad Baku 11.-22. november.

Aserbajdsjan er et av landene i verden som er mest økonomisk avhengig av olje- og gassproduksjon. Landet planlegger ifølge Rystad Energy å øke produksjonen med en tredel fram mot 2030.

Miljøminister Mukhtar Babayev er oppnevnt som toppmøtets president. Han har tidligere arbeidet 26 år i det nasjonale oljeselskapet Socar, som er rangert som nummer 91 av 99 oljeselskaper når det gjelder overgang til lavutslipp.

Medlem av komiteen er også sjefen for Azerenergy, landets største produsent av fossil elektrisitet. Nesten halvparten av komiteen består av regjeringsmedlemmer, bl.a. sjefen for landets sikkerhetstjeneste. Familien hans var involvert i Laundromatskandalen om hvitvasking av 2,9 milliarder dollar.

Landets president, Ilham Alijev, oppnevnte i utgangspunktet en komite bestående av 28 menn til å organisere klimatoppmøtet. Christiana Figueres, sjef for FNs klimakonvensjon da Parisavtalen ble inngått, sa dette var «sjokkerende og uakseptabelt». Etter internasjonalt press er komiteen nå utvidet med 12 kvinner.

Hvordan velges vertslandet og hvorfor er dette viktig?

Vertslandet til COP roterer blant fem FN-grupper. I år er det Øst-Europas tur, og det ble til slutt enighet om Aserbajdsjan på COP28 i Dubai. Russland la ned veto mot tidligere østeuropeiske land som nå er medlemmer i EU.

Vertslandet og den påtroppende COP-presidenten skal lede forhandlingene og sørge for å oppnå konsensus på nøkkelområder. Presidentskapet skal arbeide for et best mulig resultat av møtet, og samarbeide med land, institusjoner, næringsliv og andre interessenter for å øke ambisjonene i bekjempelse av klimaendringene.

Mens 140 land på COP28 i Dubai i fjor ønsket vedtak om utfasing av fossil energi, ble dette aktivt motarbeidet av de største petrostatene. Møtet ble til slutt enig om en formulering om «omstilling bort fra» fossil energi. Et vedtak som ikke reduserer globale klimagassutslipp.

Petrostatene, inklusive Norge, sier at vedtaket ikke vil endre planene de har om videreutvikling av olje- og gassproduksjonen. De planlegger å øke produksjonen fram mot 2030, mens begrensning av temperaturøkningen til 1,5 grader krever en reduksjon på 50 prosent.

Men utfasing av fossil energi kommer til å være et hovedtema på klimatoppmøtene fremover. Kritikere sier Aserbajdsjan ikke vil spille en nøytral rolle her, men snarere benytte alle muligheter for å komme olje- og gassindustriens lobby i møte. Denne lobbyen forventes å være like stor i Baku som på COP28 i Dubai, der mer enn 600 representanter for olje- og gassindustrien var til stede, mange av dem medlemmer i de nasjonale delegasjonene som forhandler om utfallet.

Brasil med store ambisjoner for COP30 i 2025

Brasil har en helt annen tilnærming til klimatoppmøtet som skal holdes i landet i 2025. Marina Silva, landets miljøminister, sa nylig at Brasil «vil presentere mål om å redusere utslipp langt frem i tid for å gå foran med et godt eksempel og oppmuntre andre land til å ha ambisiøse mål.» Silva mener at COP30 representerer en stor mulighet til å vedta ambisjoner i tråd med 1,5-gradersmålet.

Forskjellen på Brasil og Aserbajdsjan illustrerer med all tydelighet viktigheten av å ha et vertsland som ønsker en klimapolitikk som forskerne og FN sier er nødvendig for å nå internasjonale klimamål.

FNs klimakonvensjon ønsker nok å revidere krav til vertsland og presidentskap for å få nødvendig ambisjonsnivå på plass og stå imot påvirkningen fra fossilindustrien. Men med kravet til konsensus vil det være vanskelig å endre regelverket i eksisterende avtaler. Presset fra et stort flertall av FNs medlemsland som ønsker utfasing av fossil energiproduksjon, kommer helt sikkert til å øke i årene framover. Her ligger håpet nå.