Nyttige illusjoner og nyttige idioter

Myles Allen og andre som fremmer nye prosjekter for karbonfangst og -lagring, risikerer å bli nyttige idioter.

Professor i geologi Myles Allen sier i Bergens Tidende 5. november at det ikke finnes noe alternativ til CO₂-fangst og -lagring (CCS) om vi skal akseptere at alt av verdens fossile energi skal bli brukt en dag. Og hans forutsigelse er at «alt» av verdens fossile energi kommer til å bli brukt fordi det er så sterke økonomiske interesser knyttet til fossilindustrien og fossile reserver, også gjennom pensjonsfond.

Allens CCS-tese
Oxford-professor Myles Allen mener han har løsningen på klimakrisen: Gjør karbonfangst og -lagring (CCS) obligatorisk for selskaper som vil pumpe opp eller importere fossil energi. Kravet om hvor mye CO₂ som skal lagres økes gradvis og må gjelde for all fossil energi. Allen mener utbygging av fornybar energi ikke vil forhindre at den fossile energien brukes likevel. Dermed vil klimakrisen være et faktum – og derfor finnes det ikke noe alternativ til CCS, mener Allen.

Men både Allen, Bellona og regjeringen Stoltenberg har underslått eller ikke forstått de mange begrensningene ved CO₂-lagring. For det første krever fangstdelen ikke bare kostbare installasjoner og driftsutgifter, men også mer energi. Man må brenne 15-40 prosent mer gass eller kull i et kraftverk med CCS for å få levert samme energimengde som før CCS-delen ble hengt på. Man har vansker med å finne egnete lagringssteder som monner. Og man har ikke sikre metoder for langtidsovervåking.

De siste 10 år har ny fornybar energi hatt 30 prosent årlig vekst i installert kapasitet. Kostnadsutviklingen særlig på solceller har gjort at fornybar energi allerede i dag er konkurransedyktig med fossil energi til elektrisitetsforsyning i mange land. Det ville bli enda raskere overgang til fornybar hvis kjøpere av fossil energi også skulle betale for CCS.

Prosjektet for CO₂-fangst på Mongstad har vært omtalt som dårlig gjennomført og unødig dyrt. Men hvis målet med månelandingsprosjektet var å forlenge fossilalderen og å tjene penger på olje og gass så lenge som mulig, har det vært en stor suksess. Det har gått med 7,3 milliarder på Mongstad, men i prosjektperioden har olje- og gassutvinning på norsk sokkel gitt flere hundre milliarder i inntekt til statskassen. I ettertid har Jens Stoltenberg innrømmet at motivasjonen for prosjektet ikke var å redde verden, men å oppnå størst mulig bidrag fra fossile kilder i fremtidig energiforsyning. Man har oppnådd politisk samling om fortsatt petroleumssatsing med CO₂-fangst som fikenblad. Med Stoltenbergs egne ord i et BT-intervju 1. juni: “Lykkes vi i å utvikle god karbonfangstteknologi, kan vi utvinne mer.”

Myles Allen kan synes fornuftig når han krever at all fossil energiproduksjon må ha CCS. Men både han og andre som fremmer nye prosjekter og aktiviteter innen dette feltet, risikerer å bli nyttige idioter. De fremmer løsninger som ikke vil bli realisert. Vi blir sittende med tradisjonell fossil energiforsyning med de negative konsekvensene det har på global sikkerhet, helse, næring og klima. Regjeringen Solberg bør avslutte den nåværende virksomheten på Mongstad helt og satse på bærekraftige løsninger både lokalt og globalt.