Alf Ole Ask blir klimakorrespondent i Brussel

Alf Ole Ask (62) er ansatt som Energi og Klimas korrespondent i Brussel.

Ask kommer fra Aftenposten der han har arbeidet i 20 år, blant annet som korrespondent i Brussel og New York. De siste årene har han vært journalist i avisens politiske avdeling, og har arbeidet mye med klima- og energispørsmål. Han har tidligere arbeidet i DN, Dagbladet, Arbeiderbladet og Fremtiden.

Norsk klimastiftelses nettavis Energi og Klima har i lengre tid arbeidet med å få opprettet en stilling som klimakorrespondent i Brussel, og med ansettelsen av Ask er det snakk om kort tid før startskuddet går.

– Alf Ole Ask representerer en sum av erfaring og kompetanse som er midt i blinken for oss, sier Anders Bjartnes, ansvarlig redaktør i Energi og Klima.

Alf Ole Ask har dyp og bred kunnskap om EU, han har erfaring som korrespondent i Brussel i flere perioder, og har skrevet flere bøker om europeiske forhold og Norges samarbeid med EU. Han har svært god innsikt i norsk politikk og næringsliv, ikke minst på energi- og klimafeltet.

Ask vil tiltre 1. juni. Når han fysisk flytter og etablerer seg i Brussel vil avhenge av korona-situasjonen.

– Dette er en svært interessant utfordring – et arbeid jeg virkelig har lyst til å ta fatt på. Det er utrolig spennende at Energi og Klima satser i perioden vi nå er inne i, og at man vil rette søkelys mot EU som politisk beslutningssystem. I Brussel fattes det daglig avgjørelser som påvirke livet til mer enn 450 millioner mennesker, inklusive 5 millioner nordmenn, sier Ask.

EUs klimapolitikk og den grønne given vil forme de politiske og økonomiske omgivelsene for Norge de kommende årene. De politiske prosessene og beslutningene som tas i Brussel er viktig for Norges utvikling, for politikken og økonomien i stort, for ulike deler av næringslivet, for arbeidsplasser og lokalsamfunn.

Samtidig er dette langt på vei en blindsone i den norske mediehverdagen.

– Dette ønsker vi å gjøre noe med ved å ansette en klimakorrespondent. Vi ønsker å gi den norske allmennheten en strøm av nyhets- og bakgrunnsstoff som forteller og forklarer om det som skjer innen klima- og energifeltet i EU og i viktige europeiske land, sier Anders Bjartnes.

EU-stoffet som publiseres på Energi og Klima vil etter avtale bli gjort tilgjengelig for andre redaktørstyrte norske medier.

Prosjektet støttes av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

For Norsk klimastiftelse, som eier Energi og Klima, er dette prosjektet et stort løft. Men Europa-arbeidet er prioritert, sier daglig leder Lars-Henrik Paarup Michelsen i Norsk klimastiftelse. Han er også styreleder i Energi og Klima.

– Å bidra til å formidle saklig informasjon og kunnskap om klima- og energipolitikken i EU er viktig for oss. Vi tror det vil gi et bedre og mer informert ordskifte – og dermed bedre beslutninger – både i politikk og næringsliv, sier Paarup Michelsen.