Bedriftene strømmer til Nordsjøen for å bygge havvind

Men Olje- og energidepartementet sier man fremdeles må vente til våren før en veileder for konsesjonssøknadene er klar.

Med nyheten om at Agder Energi går i kompaniskap med oppkjøpsfondet HitecVision om å satse på havvind, føyer enda en aktør seg til den stadig lengre listen over selskap som øyner muligheten for å bygge Norges første havvindparker. I forrige uke kom en rekke bedrifter og organisasjoner, blant dem NHO, Energi Norge, Equinor, Aker og Statkraft, med anbefalinger for utvikling av havvind på norsk sokkel.  

Les også: «Bra med storstilt satsing på havvind, men politikerne må passe på pengesekken” 

Blant en lang rekke forslag finnes ønske om at regjeringen må sikre en utbygging på minst 500 MW innen 2030, tilrettelegge for tilkobling til det europeiske strømnettet, avklaring av ytterligere støtteordninger og tildeling av prosjekter for elektrifisering av olje- og gassplattformer innen sommeren 2021.  

Departementet: Må vente på energimeldingen

Statssekretær i Olje- og energidepartementet Tony C. Tiller (H) skriver til Energi og Klima at han er glad for innspillene, men viser til den kommende stortingsmeldingen for energifeltet, hvor havvind blir et viktig tema, for videre håndtering.  

– Innspillene fra NHOs havvindgruppe, som alle andre innspill, blir tatt med i departementets videre arbeid på vindkraft til havs. Vi kommer tilbake til dette i stortingsmeldingen, samt i den varslede veilederen. Vi vurderer også om havenergilovforskriften som trådte i kraft 1. januar, skal suppleres og endres. 

Les også: Alle vil ha havvind, men hvem tar regningen?  

Tiller understreker at flytende vindkraftverk i dag ligger innenfor Enovas mandat for støtte til teknologiuvikling. – Dette er dagens hovedmodell for støtte til flytende vindkraft. Vi følger utviklingen i teknologien og aktuelle prosjektplaner tett. Spørsmålet om støtte til havvind er også omtalt i statsbudsjettet for inneværende år. 

Ingen fremskynding av veileder for konsesjonssøknad

Selv om det fra 1. januar 2021 ble åpnet for å søke konsesjon for havvind i områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II, sitter bedriftene på gjerdet i påvente av en veileder for hvordan søknadsprosessen skal foregår, og hvilke kriterier som gjelder.  

Podkast: Slik skal det ferske havvindselskapet sikre seg konsesjon på norsk sokkel

Statssekretær Tiller skriver til Energi og Klima at tidshorisonten er som tidligere varslet.  – Departementet arbeider med en veileder og denne vil etter planen bli lagt frem i løpet av våren. En slik veileder skal også på offentlig høring. Vi vurderer også om havenergilovforskriften som trådte i kraft 1. januar, skal suppleres og endres. 

Mens Utsira Nord ligger vest for Haugesund, er Sørlige Nordsjø II på grensen mot dansk sokkel.

Samlet legges det til rette for en utbygging av inntil 4500 MW – noe som med full drift halvparten av årets timer vil tilsvare en produksjon på i underkant av 20 TWh årlig, eller om lag 1,2 million norske husholdningers strømforbruk. Der Sørlige Nordsjø II har bunnforhold som åpner for bunnfaste turbiner, vil en utbygging på Utsira Nord kreve flytende vindturbiner.  

Disse selskapene har vist sin interesse

En lang rekke selskaper har uttrykt interesse for havvind på norsk sokkel – fra å rett ut si man vil søke konsesjon til mer vage formuleringer.  

  • Agder Energi og HitecVision meldte søndag at de går sammen med særlig fokus på Sørlige Nordsjø II. De to skal samarbeide med Vårgrønn – hvor HitecVision og italienske Eni tidligere har gått sammen i fornybarsegmentet.  
  • Equinor vurderer begge områdene, ifølge konserndirektør for nye energiløsninger, Pål Eitrheim. Det samme gjør partnerskapet Fred Olsen Renewables og Hafslund Eco.  
  • Statkraft kan gjøre comeback innen havvind når de sammen med Aker Offshore Wind ser på Sørlige Nordsjø II. Sistnevnte har fra før inngått samarbeid med et familiemedlem, nemlig Aker BP, om elektrifisering av plattformer.  
  • Sammen med Harald Dirdal i Norseman Wind ønsker dagligvaregiganten Asko å investere i havvind på Sørlige Nordsjø II. 
  • Nystartede Deep Wind Ocean, ledet av tidligere Aker Solutions-topp Knut Vassbotn, og med Sunnhordland kraftlag, Haugaland Kraft og Knutsen OAS på laget, lanserte seg selv som aktør tidlig i januar.  
  • – Shell er interessert i havvind og ser på muligheter, men kan foreløpig ikke si noe mer enn det, sier Jan Soppeland, direktør for kommunikasjon og myndighetskontakt i AS Norske Shell til Energi og Klima.
  • – BKK vurderer potensialet og diskuterer hvilken rolle som er naturlig for oss. Men ingen beslutninger er tatt, skriver Rune Indrøy, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt til Energi og Klima.
  • Danske Ørsted, som er Europas største havvind-aktør, skriver i en e-post at de ikke kommenterer kommende konsesjonstildelinger.
  • Spanske Iberdrola oppga i november til E24 at de alltid er på utkikk etter nye investeringsmuligheter, men har ikke besvart Energi og Klimas henvendelse om en oppdatert status.

Ny investeringsrekord i 2020

Ifølge Wind Europe ble det i 2020 investert ca 270 milliarder norske kroner i havvind i Europa for å finansiere 7,1 GW med fornybar kapasitet. Noe som er ny investeringsrekord. Den samlede kapasiteten i europeiske farvann er i dag ca 25 GW. 

Frem mot 2050 er det anslått at dette vil øke til 400 GW med havvind. Av turbiner satt opp i fjor, var over halvparten i nederlandske farvann, med Belgia og Storbritannia på plassene bak.