Advarer om tre timers rullerende strømbrudd

Med «worst case scenario» blir det tre timers rullerende strømavbrudd for britene til vinteren. Les også om raskere utfasing av tysk kullkraft, og en fornybarvekst som overgår veksten i strømforbruket.

I Fem på fredag finner du hver uke internasjonale nyheter fra uken som er gått. Her er mine utvalgte saker.

I verste fall kan britene oppleve rullerende strømbrudd i vinter

Storbritannias «statnett», National Grid, advarer om at britiske husholdninger kan måtte oppleve brudd i strømforsyningen på tre timer til vinteren – dersom det blir stopp i gassforsyningen fra Russland til Europa samtidig som det inntreffer en kuldebølge med stor etterspørsel etter strøm. Det er The Guardian som skriver om National Grids kriseplaner.

Strømbruddene vil bli varslet dagen i forveien og rullere mellom ulike landsdeler. Et slikt grep vil ta strømforbruket ned med fem prosent.

Fem på fredag – et nyhetsbrev med internasjonale klima- og energinyheter

I Nyhetsbrevet Fem på fredag velger redaksjonen i Energi og Klima ut fem ferske saker fra internasjonale medier som vi synes er verd å få med seg. Nyhetsbrevet får du gratis, rett i innboksen din hver fredag klokka 07:00. Er du ikke abonnent ennå, kan du melde deg på nyhetsbrevet her:

Abonner på #Fempåfredag:

Tiltaket er ikke noe National Grid venter å måtte iverksette, men kan altså bli effekten dersom det er mangel på gass i kraftverkene og britene ikke kan importere strøm fra kontinentet.

Britene er også klare til å fyre i gang kullkraftverk og vil betale kunder for å bruke strøm utenom «høy-forbruks-timene» for å sikre forsyningen av elektrisitet. Men tross slike tiltak kan det altså oppstå situasjoner der folk må klare seg med stearinlys og parafinlamper.

Tysklands største kraftprodusent skal fase ut kull innen 2030

Tysklands største kraftprodusent, RWE, fremskynder utfasingen av kull med åtte år og er klar til å avslutte kullbasert elektrisitetsproduksjon i 2030. Dette ble annonsert tirsdag denne uka, og er en del av en avtale inngått med regjeringen.

RWE er ikke bare Tysklands største kraftprodusent. Tre av selskapets kullkraftverk er på topp 10 listen over de største utslippspunktene i EU. I 2021 hadde disse tre kullkraftverkene (Neurath, Niederaussem og Weisweiler) til sammen et utslipp på over 52 millioner tonn CO₂ – altså mer enn Norges totale utslipp.

I november vedtok regjeringen at Tyskland “ideelt sett” skulle fremskynde landets exit fra kullkraftproduksjon fra 2038 til 2030, men den planen krevde fortsatt forhandlinger med de enkelte selskapene. Nå er en avtale inngått med RWE. For å kompensere for nedgangen i kullkraftproduksjonen, har RWE som mål å bygge 3 GW gasskraftverkkapasitet som også er klar til å kjøre på hydrogen.

Brenner kanadisk urskog i britisk kraftverk

Drax, som drifter Storbritannias største varmekraftverk, brenner kanadisk urskog for å produsere strøm, ifølge BBC.

Drax er et ombygd kullverk, som nå produserer elektrisitet på importert trepellets. Selskapet har mottatt seks milliarder pund i grønne subsidier fra britiske skattebetaler. Men BBC Panorama har analysert satellittbilder, sporet lisenser, filmet med drone og fulgt etter Drax lastebiler for å avsløre at noe av treverket kommer fra urskoger i Canada.

Elektrisitet fra biomasse er klassifisert som fornybart. Urskog derimot, regnes ikke som en bærekraftig kilde fordi det vil ta veldig lang tid før ny skog binder like mye karbon som den gamle skogen.

Produksjonen av fornybar strøm økte mer enn veksten i strømforbruket

Strømforbruket i verden økte med 389 TWh til 13 393 TWh første halvår 2022, sammenliknet med første halvår 2021. Produksjonen av fornybar strøm økte med 416 TWh, i hovedsak som følge av økt produksjon fra vind og sol.

Dermed økte produksjonen av fornybar strøm mer enn strømforbruket. Det viser rapporten Global Electricity Mid-Year Insights 2022 fra Ember.  

Totalt genererte fornybar energi 28 prosent av verdens elektrisitet i første halvår av 2022 (3 802 TWh), opp fra 26 prosent (3 387 TWh) i samme periode i fjor.

I juli og august var det imidlertid en økning i global kull- og gassproduksjon. Årsaken er tørke og hetebølger som presset opp etterspørselen og reduserte produksjonskapasiteten fra vann-, vind- og kjernekraft. Dermed er det fortsatt mulig at 2022 totalt kan komme til å se en økning i utslippene fra verdens samlede elektrisitetsproduksjon.

Anklager energiselskap for å drive grønnvasking med netto-null-mål

Ambisiøse klimamål og løfter om netto null utslipp følges ikke opp i handling. Dette kommer frem i rapporten The Dirty Truth About Utility Climate Pledges, skrevet av eksperter ved Sierra Club og Leah Stokes, professor ved University of California i Santa Barbara.

– USAs president har satt som mål at 80 prosent av strømproduksjonen skal komme fra utslippsfrie energikilder innen 2030. Energiselskapene har ikke planene til å støtte opp om det, sa Stokes i et intervju.

I rapporten har forfatterne gitt 77 selskap i USA en poengsum basert på planene de har for å stenge ned kullkraftverk, slutte å bygge nye gasskraftverk og øke investeringene i fornybar energi frem mot 2030.

Et av selskapene som har fått dårlig skår, Tennessee Valley Authority (TVA) har forpliktet seg til å redusere sine utslipp med 70 prosent innen 2030. Selskapet har også en netto-nullutslipp-ambisjon innen 2050.

Rapportens forfattere ga TVA en skår på kun 1,73 av 100. De bemerket at selskapet planlegger å pensjonere kun 3 prosent av sin gjenværende kullproduksjon innen 2030, mens det planlegger å bygge mer enn 4 GW ny gass ​​til 2030.