57 prosent el- og hybridbiler i 2040

Salget av el- og hybridbiler i verden vil vokse fra 2 millioner i 2018 til 56 millioner i 2040. Les også: Elbiler kutter klimagassutslipp, investeringene i fornybar energi går for sakte, og valget 18. mai vil avgjøre hvilken rolle Australia tar i kampen mot klimaendringene.

Hver fredag presenterer redaksjonen fem nyhetssaker fra uken som er gått. Her er mine utvalgte:

Bloomberg spår el- og hybrid-dominans i 2040 

Salget av el- og hybridbiler i verden vil øke fra 2 millioner i 2018 til 10 millioner i 2025, 28 millioner i 2030 og 56 millioner i 2040, ifølge Bloomberg NEF sin årlige Electric Vehicle Outlook, publisert denne uken.
Kina overtok USAs posisjon som verdens største marked for elbiler i 2015 og i 2025 vil 48 prosent av alle nye el- og hybridbiler havne i Kina. Men med økende elbil-salg i resten av verden, faller Kinas andel til 26 prosent i 2040.
Tyngre lastebiler er de vanskeligste kjøretøyene å elektrifisere. Ifølge Bloombergs prognose vil elektriske lastebiler kun stå for 19 prosent av lastebil-salget i 2040 og de vil primært bli brukt for kortere distanser.

Og når vi først er innom elbiler, henger jeg på denne:

Elbiler kutter klimagassutslipp
Det ble mye oppstyr for noen uker siden da en tysk rapport hevdet at elbiler ikke kutter klimagassutslipp. Denne saken var blant de mest delte i sosiale medier i Norge; det er mange som «liker» og «deler» når det kommer nyhetssaker som setter elbilen i vanry, enten det er fleip eller fakta som publiseres. Nå har Carbon Brief gjort en ordentlig faktasjekk. Denne saken kan lagres for deling neste gang det dukker opp påstander om at elbiler er verre enn fossilbiler når det kommer til klimagassutslipp. Hovedpunktene er følgende: Hva slags innsatsfaktorer, og særlig elektrisiteten, som brukes i batteriproduksjon, er avgjørende for avtrykket når bilene produseres. Likeledes er el-miksen avgjørende når bilene kjøres. Jo lavere CO₂-avtrykk i strøm-miksen, jo bedre er elbilene både i produksjon og drift.

For lite og sakte – men riktig retning

IEA har denne uken sluppet rapporten World Energy Investment 2019, som inneholder mange interessante tall og data om investeringene i energisektoren – både den fossile og fornybare – i året vi har bak oss. Det viktigste budskapet er at investeringene i fornybar energi og andre lavkarbonteknologier må økes kraftig – mer enn dobles fra dagens nivå til 2030 – for å holde tritt med Paris-målene. Carbon Brief har en god gjennomgang av IEA-rapporten. Investeringene i 2018 er for lave til å holde tritt ikke bare med Paris-målene, men også med IEAs «new policy scenario» som peker mot en oppvarming på 2,5 °C i 2100. Verden trenger mye mer fornybar energi og langt flere investeringer i energieffektivisering og andre tiltak, for å klare klimamålene. Men man kan også lese klare tegn til at energiskiftet er på gang: Investeringene i kullkraftverk faller. Det gjør også investeringene i gasskraftverk.

På den fossile siden så økte investeringene i leting og produksjon litt, men kraftsektoren er større i volum for tredje år på rad. Frem til 2015 var oljeinvesteringene større enn investeringene i kraftproduksjon og -linjer. Både i olje og gass og i kraftsektoren dreier investeringene i retning av prosjekter med kortere ledetid. Det er positivt av to grunner: Det viser at fornybar energi kan bygges ut raskt, noe som er avgjørende for å skalere det grønne skiftet. Og det betyr at oljeselskapene satser på investeringer som kan gi rask tilbakebetaling, heller enn nye og mer usikre prosjekter med lang tidshorisont.

Exxon Mobil forutså denne ukens CO₂-rekord allerede for 37 år siden

Lørdag 11. mai ble konsentrasjonen av CO₂ i atmosfæren målt til 415,26 ppm (deler per million) ved målestasjonen Mauna Loa på Hawaii. Det er tre millioner år siden CO₂-konsentrasjonen var like høy, og ifølge FNs klimapanel (IPCC) var havnivået da 15-25 meter høyere enn i dag.

En intern rapport fra Exxon Mobil, skrevet i 1982 og lekket i 2015, er på nytt hentet frem i media denne uken. Rapporten viser at olje- og gassgiganten traff svært godt med sine prognoser som allerede i 1982 forutså at vi rundt 2020 kunne nå rundt 415 ppm CO₂-konsentrasjon i atmosfæren.

Med grafen over forventet vekst i CO₂-konsentrasjon, fulgte det også en analyse som beskrev hvordan stigende CO₂-konsentrasjon og temperatur kunne ha betydelig negativ innvirkning på natur og miljø.  I stedet for å bruke kunnskapen til å begrense menneskeskapte klimaendringer, avslørte Inside Climate News i 2015 hvordan Exxon Mobil i stedet jobbet mot klimakunnskap og klimapolitikk.

På vei mot karbonnøytral betong

Et av verdens største sementkonsern, Heidelberg Cement, skal kutte 15 prosent av klimagassutslippene per tonn produsert sement, tilslag (pukk, sand og grus) og ferdigbetong innen 2030 og bli karbonnøytral innen 2050. Klimaplanen er grundig vurdert mot SBTi-kriteriene for Science Based Targets, og planen er nå godkjent å være i tråd med Paris-avtalen. Heidelberg Cement er første konsern i sementsektoren som er SBTi-godkjent.

I følge IEA står sementsektoren globalt for 7 prosent av verdens CO₂-utslipp. Med en årlig produksjon på 130 millioner tonn sement, 309 million tonn tilslag og 49 kubikkmeter ferdigbetong er Heidelberg Cement et av verdens største sementkonsern. Heidelberg Cement sysselsetter 58 000 i 60 land, hvorav ca. 1400 i Norge.

Klima-valg i Australia

18. mai går australierne til valgurnene. Ifølge meningsmålingene ligger Labor fortsatt an til å overta regjeringsmakten fra den sittende Liberal Party-ledede regjeringskoalisjon, selv om forspranget har krympet.

I 2013 var en mer ambisiøs klimapolitikk og et forslag om å legge klimaskatt på gruveselskapene en av forklaringene på hvorfor Labor den gang tapte valget. Men den siste tiden har Australia blitt rammet hardt av både ekstremtørke og ødeleggende oversvømmelser, og bekymringen for klimaendringene er økende.

I en undersøkelse foretatt av Lowy Institute rangerer 64 prosent av den voksne befolkningen klimaendringer som nummer 1 av 12 trusler. Og hele 76 prosent av unge voksne (18-44 år) sier global oppvarming er alvorlig og presserende.

I en kommentar skriver The Guardian at de alltid har vurdert at leserne er i stand til å ta sine egne avgjørelser, men i 2019 oppfordrer de leserne i Australia til å legge merke til at Labor er det eneste partiet med en troverdig klimapolitikk som har en sjanse til å danne regjering etter valget på lørdag.

Les gjerne denne artikkelen i Nature om hvordan valget avgjør hvilken rolle Australia vil spille i å bekjempe klimaendringer.