Kommer Joe Biden til COP26 som en klimaleder?

USAs president jobber på høygir for å ha noe nytt å melde på klimatoppmøtet i Glasgow. Men han strever med å sikre støtte hjemme. Les også: G7-landene kan ha karbonfri strømforsyning innen 2035 og Amazon og Ikea lover å bruke utslippsfrie skip.

Hver fredag presenterer redaksjonen i Energi og Klima fem internasjonale nyheter fra uken som har gått. Her er mine utvalgte:

Joe Biden sliter med å få støtte til kraftfulle klimatiltak 

Det er ikke noe å utsette på delegasjonen USAs president tar med seg til klimatoppmøtet COP26 i Glasgow. Reisefølget teller 13 medlemmer fra regjeringsapparatet, inkludert utenriksminister Antony Blinken, finansminister Janet Yellen og transportminister Pete Buttigieg. Mer usikkert er det hva presidenten tar med av ny politikk.

Biden har lovet å halvere USAs utslipp innen 2030 sammenliknet med 2005, men han har ennå ikke klart å få støtte til politikken som trengs for å få fart på det grønne skiftet.

Fem på fredag – et nyhetsbrev med internasjonale klima- og energinyheter

I Nyhetsbrevet Fem på fredag velger redaksjonen i Energi og Klima ut fem ferske saker fra internasjonale medier som vi synes er verd å få med seg. Nyhetsbrevet får du gratis, rett i innboksen din hver fredag klokka 07:00. Er du ikke abonnent ennå, kan du melde deg på nyhetsbrevet her:

Abonner på #Fempåfredag:

Presidenten har lagt frem to politikkpakker: En infrastrukturpakke, som omfatter investeringer i veier, broer, jernbane, vannledninger, kraftledninger og bredbånd, og en politikkpakke som omfatter investeringer i helsetjenester, utdanning, fornybar energi og klimatiltak. Infrastrukturpakken er anslått å koste 1200 milliarder dollar, mens den andre pakken opprinnelig var anslått å koste 3500 milliarder dollar. Dette synes demokratene Joe Manchin og Kyrsten Sinema er altfor dyrt. Manchin fra West Virginia vil heller beskytte kull-arbeidsplassene i hjemstaten enn å støtte en offensiv klimapolitikk.

Demokratene er avhengig av at samtlige 50 senatorer stemmer for pakkene for at de skal gå gjennom. Spørsmålet er hvor mye Joe Biden må nedskalere planene for å få vedtatt politikpakkene.

15 land planlegger å produsere langt mer fossil energi enn verden tåler innenfor Paris-målene

Til tross for økte ambisjoner og forpliktelser om å styre mot netto null utslipp, planlegger 15 land – inklusiv Norge – å produsere mer fossil energi i 2030 enn det vi kan tillate om den globale oppvarmingen skal begrenses i tråd med målene i Paris-avtalen.

Dette kommer frem i 2021-versjonen av Production Gap Report fra FNs miljøprogram, som måler gapet mellom regjeringers planer for produksjon av fossil energi opp mot hva som kan produseres innenfor målene i Paris-avtalen.

Landene som er undersøkt, planlegger å produsere 240 prosent mer kull, 57 prosent mer olje og 71 prosent mer gass i 2030, enn det som er i samsvar med å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 °C.

IEA: G7 kan avkarbonisere strømforsyningen innen 2035

G7-landene kan gå foran og “fullstendig avkarbonisere strømforsyningen innen 2035”, ifølge en rapport fra Det internasjonale energibyrået, IEA.

Energibyrået har sett på hvordan G7-landene kan gå foran og finne løsninger for å opprettholde sikker strømforsyning med et 100 prosent fornybart elektrisitetssystem.

G7-landene står for 36 prosent av den globale kraftproduksjonskapasiteten og 25 prosent av de globale energirelaterte CO₂-utslippene.

G7-medlemmer har, ifølge IEA, de økonomiske og teknologiske midlene til å bringe utslippene av elektrisitetssektoren til null på 2030-tallet og bidra til raskere utbygging av nullutslipps-teknologier.

Tyskland er ute av kurs mot 2030-klimamålene

Tysklands nåværende politikk og tiltak for å kutte utslipp er ikke tilstrekkelig for å nå landets klimamål. Det er konklusjonen i regjeringens egen fremskrivingsrapport. Rapporten, utarbeidet av forskere ved Öko-Institut, viser at med vedtatt og iverksatt politikk, vil utslippene i Tyskland falle med 49 prosent innen 2030 og 67 prosent innen 2040 sammenlignet med utslippsnivået i 1990. Klimamålene fastsetter en reduksjon på henholdsvis 65 prosent og 88 prosent.

Clean Energy Wire skriver at rapporten sannsynligvis vil gi innspill til koalisjonsforhandlingene mellom sosialdemokratene (SPD), De Grønne og Fridemokratene (FDP).

Amazon og Ikea lover å bruke karbonfrie skip innen 2040

Ni store selskaper, inkludert Amazon og Ikea har signert et løfte om at innen 2040 skal kun skip som benytter karbonfritt drivstoff få frakte deres varer.

80-90 prosent av varer som handles interkontinentalt, fraktes på skip, og skipsfarten er ansvarlig for nær 3 prosent av globale klimagassutslipp. Ship it Zero, som er en koalisjon av miljøforkjempere, klimaaktivister og forskere, har i lengre tid oppfordret store vareeiere som nettopp Amazon og Ikea om å frakte varene sine utslippsfritt innen 2030. Med de ni selskapenes eget initiativ, Cargo Owners for Zero Emission Vessels (CoZEV), svarer de delvis på oppfordringen, men skyver altså ambisjonen fra 2030 til 2040.