#Grønnskipsfart: Nærmere 60 elektriske bilferger innen 2021

Antallet elektriske bilferger i Norge vil nær doble seg i løpet av 2021.

Nyheten: Etter at MF Ampere ble satt i drift over Sognefjorden i 2015 som verdens første helelektriske bilferge, er det nå i overkant av 30 elferger i drift i Norge. Nesten 30 til er ventet i år.

Bakgrunn: Koronapandemien førte til at det i fjor ble satt i drift færre elektriske bilferger enn planlagt. Årsaken var til dels forsinkede leveranser fra verft, men i hovedsak var det etablering av ladeanlegg på kai, som ble rammet av forsinkelser. På en del samband har dermed splitter nye elektriske ferger gått på diesel i påvente av å kunne benytte strøm fra land.

  • I drift (64)
  • Kommer i 2022 (8)
  • Kommer etter 2022 (14)

Abonner på #Grønnskipsfart

Et nyhetsbrev med siste nytt om politikk, teknologi og markedstrender som har betydning for skipsfartens grønne skifte.

Abonner på Grønn skipsfart:

Hurtigbåter på Vestlandet: Vil rederiene overoppfylle klimakravet?

Nyheten: Vestland fylke vil benytte en klimabonus på 15 kroner per sparte liter drivstoff i neste hurtigbåtkontrakt, for å stimulere til å utslippskutt utover minstekravet. Spørsmålet er om bonusen er tilstrekkelig attraktiv.

Bakgrunn: For drøyt ett år siden vedtok Vestland fylke at fremtidens hurtigbåter skal være utslippsfrie. Men i løpet av månedene som er gått fra vedtaket ble fattet, er klimaambisjonen halvert. Kravet som vil bli stilt for å operere hurtigbåtene langs vestlandskysten i 12 år fra 2024, er at fartøyene maksimalt kan benytte halve mengden drivstoff som dagens båter. Dette vil gi 47 prosent lavere utslipp. Resten av energibehovet må dekkes av en utslippsfri energibærer (i praksis batteri eller hydrogen). For å motivere til utslippskutt utover minstekravet, gis en klimabonus på 15 kroner per sparte liter drivstoff. MEN, i selve anbudet konkurreres det kun på pris. Det betyr at hvis flere tilbydere innfrir minstekravet, er det aktøren med lavest pris – uavhengig av hvor mye de klarer å kutte utslippene utover minstekravet – som vinner kontrakten. 

16 rederi har gitt pristilbud på utslippsfritt bulkskip

Nyheten: 16 rederi har levert pristilbud på et utslippsfritt bulkskip til HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri. Det dyreste er tre ganger så dyrt som det billigste.

Bakgrunn: HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri ønsker å inngå en sjøtransport-kontrakt på opp mot 20 år med en aktør som kan levere et utslippsfritt bulkskip. Skipet må kunne frakte byggeråstoff fra Vestlandet til Østlandet og korn fra Østlandet til Vestlandet. 31 aktører viste interesse for prosjektet da den første forespørselen ble sendt ut. Hele 21 aktører fikk anledning til å levere pristilbud, og 16 hadde levert inn tilbud da fristen gikk ut 10. januar i år.
– Det er stor forskjell i pris fra det dyreste til det billigste, men vi er svært fornøyde med kvaliteten. Selv om vi er avhengig av støtte for å realisere dette prosjektet, får vi større og større tro på at vi skal klare å demonstrere et helt nytt fartøy som innen noen år kan være konkurransedyktig med konvensjonelle, fossildrevne bulkskip, sier befraktningsleder Lars Erik Marcussen i HeidelbergCement.

Havyard skal utvikle et hydrogendrevet frakteskip

Nyheten: Havyard Hydrogen har inngått avtale med en foreløpig ukjent europeisk aktør. Hensikten er å designe et stort skip som kan seile lengre avstander uten utslipp og benytte hydrogenbasert drivstoff, som det heter i pressemeldingen.
Hvem kunder er, og om hydrogenbasert betyr komprimert hydrogen, flytende hydrogen eller hydrogen bundet til andre stoffer – eksempelvis hydrogen bundet i olje (LOHC) eller ammoniakk (NH3), vil konserndirektør i Havyard Hydrogen, Kristian Osnes, foreløpig ikke røpe.
– Vi håper å kunne gå ut med mer informasjon i løpet av seks måneder, sier han.

Maersk vil bestille første karbonnøytrale skip innen tre år

Nyheten: Søren Skou, administrerende direktør i AP Moller-Maersk, fortalte i podkasten Outrage and Optimism, at containerfrakt-konsernet vil bestille sitt første karbonnøytrale skip i løpet av de neste tre årene. I første omgang vil det sannsynligvis være snakk om mindre skip som kan operere i et definert geografisk område. Uttalelsen er lagt merke til og omtalt av flere medier, deriblant Splash247.

Bakgrunn: I 2018 annonserte Maersk sin ambisjon om å bli karbonnøytrale innen 2050. I etterkant har de pekt på ammoniakk, biogass og alkoholer som alternative drivstoffer selskapet har mest tro på.

Bygger første ammoniakk-klare fartøy

Nyheten: Det greske olje- og kjemikalierederiet Avin International har bestilt et tankskip fra kinesiske New Times Shipyard.
Skipet er det første i verden som oppfyller klasseselskapet American Bureau of Shipping (ABS) Ammonia Ready Level 1. Det indikerer at skipet er designet for å kunne konverteres til å kjøre på ammoniakk.