I 18 EU-land står sol og vind for mer enn 15 prosent av strøm-produksjonen

I 2010 var det kun i Danmark, Spania og Portugal at sol- og vindkraft sto for mer enn 15 prosent av strømproduksjonen. I 2022 er det 18 land på listen.

2022 ble et rekordår for sol og vind i EU – både målt i total produksjon og i andel av strømproduksjonen, viser data fra Ember. Fra 2010 til 2022 økte EUs produksjon av sol- og vindkraft fra 163 til 624 TWh.

For EU samlet sto dermed sol- og vindkraft for 22 prosent av den totale strømproduksjonen i 2022. I 18 av 27 medlemsland kommer nå mer enn 15 prosent av strømmen fra sol- og vind. Dette er en økning fra kun tre land i 2010 og seks land i 2015.

2022: Tørke, hete og trøbbel for vannkraft og atom

Etter flom-sommeren 2021 var sommeren 2022 rekordvarm. Europa ble rammet av tørke, skogbranner, hetebølger og tapte avlinger. Portugal opplevde seks hetebølger mellom mai og oktober.
I Storbritannia passerte temperaturen for første gang 40 grader. Elver og vannveier som den maritime transporten er avhengig av – gikk tørre.

2022 var et uvanlig klima-år – og også et uvanlig kraft-år. Tørken og vannmangelen rammet særlig produksjonen av vannkraft. I 2022 ble det kun produsert 282 TWh vannkraft mot 348 TWh året før.

Også kjernekraftverkene produserte langt mindre i 2022. Det skyldes i all hovedsak vedlikeholdsproblemer for den franske kjernekraftflåten. Kjernekraftproduksjonen ble i tillegg utfordret av for varmt vann i elvene. Elvevann brukes ofte til å kjøle ned reaktorene. Kjernekraftverkene i Europa produserte i 2022 613 TWh strøm mot 732 TWh i 2021.

At produksjonen av kullkraft økte – fra 419 TWh i 2021 til 446 TWh i 2022 – fikk en god del oppmerksomhet. Men det er liten grunn til å tro at kullet er på vei tilbake. Selv om kullkraftproduksjonen for 2022 samlet sett økte, viser Embers tall lavere kullkraftproduksjon i EU de fire siste månedene av 2022, sammenliknet med tilsvarende periode i 2021.

Fra tidlig på 2000-tallet er den europeiske kullkraftproduksjonen omtrent halvert. I 2022 kom 16 prosent av EUs strømproduksjon fra kull, mot 24 prosent i 2010.

Veksten i kullkraftproduksjonen var beskjeden sammenliknet med veksten i sol og vind, som økte fra 550 TWh i 2021 til 624 TWh i 2022.

Veksten i sol- og vindkraft bidro til at mer enn 60 prosent av strømmen i EU ble produsert fra fossilfrie kilder i 2022, altså fornybare kilder pluss kjernekraft.

Forventer sterk vekst i sol- og vindkraft mot 2030

I 2010 var det installert 79 GW vindkraft og 31 GW solkraft i EU. På de tolv årene som er gått siden den gang, har kapasiteten økt til 187 GW vindkraft og 160 GW solkraft i 2022.

I en analyse fra februar 2023 forventer Ember at veksten innen vindkraft og ikke minst solkraft vil fortsette å akselerere utover det som er beregnet å være nødvendig for å nå EUs ambisiøse mål i Fit for 55-pakken og RePower EU. I Embers prognoser øker installert vindkraft fra 187 GW i dag til mellom 422 GW (prognose) og 464 GW (optimistisk prognose) i 2030 og installert solkraftkapasitet øker fra 160 GW i dag til mellom 736 GW (prognose) og 947 GW (optimistisk prognose) i 2030.