Norske utslipp ned 1,8 millioner tonn i pandemiåret

Norske klimagassutslipp var 1,8 millioner tonn CO₂-ekvivalenter lavere i 2020 enn i 2019. Skal Støre-regjeringen nå klimamålet i Hurdalsplattformen, må utslippene kuttes med 26 millioner tonn innen 2030.

Onsdag 3. november publiserte Statistisk sentralbyrå (SSB) de endelige utslippstallene for 2020.
Ifølge SSB kan en del av nedgangen i utslippene – blant annet fra luftfart, veitrafikk og energiforsyning – skyldes koronapandemien, som førte til mindre trafikk, stengte skoler og kjøpesentre og tomme yrkesbygg. Utslippene fra olje- og gassproduksjonene gikk ned med 0,7 millioner tonn CO₂-ekvivalenter. Denne nedgangen kan delvis tilskrives driftsstans, ifølge SSB.

Må kutte utslippene 7,3 prosent i året

Nedgangen i utslippene fra 2019 til 2020 utgjør 3,5 prosent. Skal målet om 55 prosent lavere utslipp innen 2030 nås, slik Støre-regjeringen har slått fast i Hurdalsplattformen, må utslippene i gjennomsnitt kuttes med 7,3 prosent hvert eneste år fremover, for å komme ned til 23,1 millioner tonn CO₂-ekvivalenter.

Den største utslippsreduksjonen som Norge noen gang har hatt på ett år, var i 1991 og 2009. Da gitt utslippene ned med i underkant av 5 prosent.