Offshore vind skaper marked for grønne skip

Østensjø Rederi bygger fire nye havvindfartøy. Alle klargjøres for hydrogendrift. Havvindselskapers mål om klimanøytrale verdikjeder skaper marked for utslippsfrie skip.

– Å tilby utslippsfrie fartøy vil gå fra å være et konkurransefortrinn til å bli et krav vi må innfri for å vinne de mest attraktive kontraktene, sier leder av Østensjø Rederis prosjektavdeling, Egil Arne Skare.

Haugesund-rederiet Østensjø har i dag en flåte som teller 31 fartøy: 8 offshore supplyskip, 20 slepebåter og tre havvindfartøy. Nå har rederiet bestilt fire nye havvindfartøy. Alle skal klargjøres for hydrogendrift.

Gikk inn i offshore vind under oljenedturen

Etter oljenedturen i 2014 har det vært krevende år for norske offshore supply-rederi. Det har vært færre oppdrag og en stor overkapasitet i flåten. I 2015 signerte Østensjø Rederi sin første kontrakt med danske Ørsted (den gang Dong Energy) og gikk inn i offshore vindkraftmarkedet.

Ørsted har vedtatt en ambisjon om at deres egen virksomhet skal være klimanøytral innen 2025. Innen 2040 skal også hele Ørsteds leverandørkjede være klimanøytral.

– Offshore vindkraftselskap har helt andre forventninger til at vi skal tilby nullutslippsfartøy. Mens oljeselskap har en vente-og-se-holdning til teknologiutviklingen innen skipsfart, så mener offshore vindbransjen alvor. Havvindfartøy kan dermed bane vei for en raskere utvikling av ny teknologi som hele skipsfarten vil ha nytte av, sier Skare.

Hvor mye dyrere blir skipene når de skal gå på hydrogen, og er kundene villige til å betale for det?

– Teknologien er umoden og det er usikkerhet knyttet til kostnadsestimatene. Men vi forventer at vi kan tilby hydrogenfartøy til ca. 10 prosent høyere dagrater enn konvensjonelle fartøy. Med de trendene vi ser i offshore vindkraftmarkedet tror vi at det både er betalingsvilje for utslippsfrie skip og at det vil være lønnsomt for oss å være tidlig i markedet, sier Skare.