Rekordhøy vekst for fornybar energi i 2020

261 GW med ny fornybar energi ble installert i fjor. Over halvparten av det kom i Kina, viser ferske tall fra det internasjonale byrået for fornybar energi, IRENA.

Hvert år gir IRENA ut «Renewable Capacity Statistics», som gir en oversikt over all ny fornybar energi som er bygget i løpet av året som har gått. I 2020 var 82 prosent av ny kapasitet for elektrisitetsproduksjon fornybar, ifølge byrået. Også det en rekordhøy andel.

Her er fem grafer som viser nøkkelfunnene i den ferske rapporten.  

1) Stort hopp

Til sammen er det nå installert 2 799 GW med fornybar energi i verden. Det er et hopp på 261 GW fra i fjor, og nesten 50 prosent mer enn den forrige rekorden, skriver IRENA. Til sammenligning har den samlede norske kraftproduksjonen en kapasitet på knappe 38 GW.

2) To klare vinnere

Ser vi på hvilke energiformer som driver veksten, er solenergi og vindkraft de klare vinnerne. Til sammen står de for 91 prosent av ny fornybar kapasitet i fjor.

3) Asiatisk dominans

64 prosent av all ny fornybar energi i fjor ble installert i Asia, med Kina som den store motoren. Alene ble det i Kina installert 136 GW med fornybar energi – altså over halvparten av den globale veksten. Europa er den nest største vekstregionen, tett etterfulgt av Nord-Amerika.

4) Vannkraft fremdeles størst på verdensbasis

Selv om sol- og vindenergi tar kraftig innpå, er det fremdeles vannkraft som er den største kilden til fornybar energi på verdensbasis – med en andel på 48 prosent.

5) Størst andel med fornybare kraftverk i Sør-Amerika

Rapporten fra IRENA inneholder også informasjon om hvilken del av verden som har høyest andel fornybar kapasitet i sin kraftproduksjon. Siden ulike fornybare teknologier har ulike effektivitet/oppetid, er andelen for fornybar kapasitet ikke direkte sammenlignbar med f.eks forbruk av fornybar energi.