Mens de siste stemmene telles, trer USA ut av Paris-avtalen

Stemmetelling i viktige vippestater kan føre til at det går dager før det er klart om Donald Trump eller Joe Biden vinner presidentvalget. Hvem som vinner, blir helt avgjørende for amerikansk klima- og energipolitikk.

På dagen da USA formelt forlater Paris-avtalen, er det fremdeles uvisst hvem som vinner valget av Donald Trump (R) og Joe Biden (B). I skrivende øyeblikk (0930 onsdag morgen) har Biden 238 valgmenn mot Trumps 213. Det trengs 270 valgmenn for å få flertall.

Følg med på løpende resultater (mer om dette lenger nede i artikkelen)
Bloomberg
FiveThirtyEight
TV2

Hvordan vil valgresultatet påvirke klima- og energifeltet?

Vel, for å svare trenger man et valgresultat, men det er ingen tvil om at de to kandidatene står for vidt forskjellige retninger.

Mens stadig flere stormakter har vedtatt ambisiøse utslippsmål de siste fire årene, har USA under Trump gått motsatt vei, først og fremst symbolisert ved å tre ut av Paris-avtalen. En utmelding som ironisk nok trer i kraft i dag. Trump, som gjentatte ganger har sådd tvil om klimaendringene er menneskeskapte, har også reversert en lang rekke klima- og energitiltak i løpet av sin presidentperiode, ifølge New York Times.

Den anerkjente forskeren Michael Mann uttalte til The Guardian at en ny Trump-periode ville være «game over» for klima. Ifølge forskning gjort av Cicero vil hvert år USA står utenfor Paris-avtalen forsinke de globale utslippsreduksjonene med ett år. Seniorforsker Fay Madeleine Farstad ved Cicero peker på at det kan bli vanskelig å innføre globale ordninger som f.eks karbontoll dersom Trump blir gjenvalgt, men tror utfallet av presidentvalget vil påvirke tempoet hos EU og deres Green Deal.

Joe Biden lanserte i valgkampen en omfattende klimaplan som skal «munne ut i netto null utslipp i 2050», ifølge forsker Guri Bang ved NUPI. Til sammen skal det investeres 2000 milliarder dollar i forskning og utvikling, grønn energi og infrastruktur. Han har også lovet å tre inn igjen i Paris-avtalen på «dag 1». Men gjennomføringen av planen vil bli vanskeligere dersom republikanerne beholder flertallet i Senatet, skriver Richard Kessler hos Recharge.

Tora Skodvin, professor i statsvitenskap ved UiO, tror Biden vil forsøke å innta en internasjonal lederrolle, men er i tvil om han vil lykkes. Hun mener at landet, etter å ha meldt seg inn og ut av internasjonalt klimasamarbeid i en årrekke, har en frynsete troverdighet.

Vil du gå enda dypere?
Delta i gratis webinar onsdag kl. 17 norsk tid fra analysebyrået Bloomberg New Energy Finance om amerikansk klima- og energipolitikk de neste fire årene. Eller lytt til GreenTech Media sin podkast om klima- og energipolitikk etter valget.

Venter på vippestater

I morgentimene onsdag norsk tid gikk Trump først ut på Twitter og anklaget demokratene for å forsøke å stjele valget, en tweet som senere er blitt skjult av Twitter som villedende informasjon. Han uttalte senere i en tale fra Det Hvite Hus at det var «svindel» at han ikke allerede var erklært som vinner i gjenstående vippestater og truet med å gå til Høyesterett for å stoppe opptellingen av gjenstående stemmer.

Fra sin valgkampbase uttalte Joe Biden i morgentimene norsk tid at resultatene «føles bra», men at det verken han eller Trump bestemmer hvem som vinner, men folket.

Resultatet i delstatene Georgia, Wisconsin, Pennsylvania og Michigan blir avgjørende. Klokken 09 onsdag morgen norsk tid leder Trump i alle de fire delstatene, men de gjenstående stemmene er fra områder som i hovedsak stemte på det demokratiske partiet i 2016. Til Bloomberg sier talsmenn i Philadelphia, den største byen i Pennsylvania, at opptellingen av forhåndsstemmer er klar «within days».

Republikanerne med overtak i Senatet

Det er ikke kun presidentembetet som er på valg. 35 seter i senatet og alle de 435 plassene i Representantenes Hus skal fordeles, i tillegg til guvernørvalg i 13 stater.

Foreløpig tyder resultatene på at det republikanske partiet vil beholde flertallet i Senatet, mens demokratene beholder flertallet i Representantenes Hus.