Vil velgerne rømme fra de grønne partiene i Europa i 2024?

I 2024 er det valg i Portugal, Slovakia, Belgia, Litauen, Kroatia, Østerrike og Romania i tillegg til at det er valg til Europaparlamentet. – I en rekke av disse valgene vil vi se om krefter som ønsker å bremse det grønne skiftet vinner frem, sier Energi og Klimas Brussel-korrespondent Alf Ole Ask.

Ved forrige valg til Europaparlamentet gjorde den grønne partigruppa det historisk godt. I forkant av 2024-valget ser prognosene dårligere ut. Partigruppa kan bli redusert fra 72 til under 50 mandater.

– Det er nå en intern debatt blant De Grønne i parlamentet om den grønne politikken er for militant og tar for lite hensyn til folks hverdagsliv, sier Ask.

Til tross for pandemi, krig, inflasjon og rivalisering mellom stormakter har 2023 vært et år der EU har vedtatt den mest ambisiøse klimapolitikken i historien. Gjennomføringen av denne politikken kommer til å bli viktig i 2024.

Men når europeerne går til valg i juni 2024, viser foreløpige prognoser en økende oppslutning blant partier som vil bremse klimapolitikken, mens De Grønne mister oppslutning.

Hvem som lykkes best med å mobilisere folk til stemmelokalene, vil ha mye å si.

– En av de tingene som kommer til å avgjøre valgresultatet, er fremmøtet, sier Ask.

I denne siste podkast-episoden i 2023 oppsummerer vi året vi er i ferd med å legge bak oss – sett fra Brussel – og ser frem mot valgåret 2024.

Abonner på Energi og Klima som podkast

Selv om du alltid vil finne siste episode her på nettsiden, er det enkleste for deg å abonnere på Energi og Klima. Helt gratis! Det gjør du enten i iTunesGoogle PodcastsPocketCastSpotifyPodmePodbean eller via RSS. Da finner nye episoder automatisk veien til ditt øre.