– Alle vil ha kake, men ingen vil gjøre det mulig å bake

Podkast: – Jeg ville vært flau om jeg var politiker, sier Andreas Thorsheim i Otovo om vekstvilkårene for fornybar energi i Norge.

– De fleste i Norge er for mer fornybar energi og at vi skal ha mer elektrisk kraft i Norge, men hvor skal den komme fra, spør Thorsheim og ramser opp det han mener er hindringer for nær sagt alle energiformer; politisk uro rundt vindkraft, kostbar havvind, svekkede insentiv for energieffektiviering og solenergi og en kombinasjon av offentlige avkastningskrav og høy beskatning for vannkraft.

– Vi har absolutt alle muligheter, men ingen fremdrift. Det er flaut, mener solgründeren.

Han har store forventninger til Enovas nye fireårsavtale som inngås med Klima- og miljødepartementet i desember.

– Jeg håper det blir en avtale som pålegger Enova å kanalisere en større del av pengene gjennom husholdningene, og det bør bli mer til skalering og industrialisering og mindre til utprøving og «først i verden»-prosjekt.

Hør mer om: 

  • Hvilke to land Otovo har blinket ut som vekstmarked, og hvorfor
  • Reaksjoner på store norske fornybaroppkjøp de siste ukene
  • Statkrafts potensial som grønt lokomotiv
  • «Håndbrekket» som stopper vekst i fornybar energi i Norge
  • Forventninger til Enovas nye 4-årsmandat
  • Teknologiutvikling i solenergibransjen 
  • Vekstambisjoner for Otovo og tanker om børsnotering