– Avhengig av elektrifisering fra land for å nå klimamål

Podkast: Dersom olje- og gassbransjen skal redusere utslippene i tråd med Stortingets ønske, kommer havvind for sent på banen, mener Hildegunn T. Blindheim i Norsk Olje og Gass.


Olje- og gassbransjens nøkkel for å redusere klimagassutslippene på norsk sokkel er å erstatte gassturbiner på plattformene med elektrifisering fra land. Men i takt med konsesjonsåpning og stor interesse fra næringslivet, tar flere politiske parti til orde for at det er havvind som skal forsyne sokkelen.

I MDGs programutkast tar man til orde for at elektrifisering må skje med havvind, og nylig foreslo Arbeiderpartiets Espen Barth Eide en utvikling i tre steg, hvor første steg er å elektrifisere med havvind, stabilisert med kraft fra land.

Det har man ikke tid til å vente på, skal man nå Stortingets bestilling om å redusere utslippene fra norsk sokkel med 50 prosent innen 2030, sier Hildegunn T. Blindheim, direktør for klima og miljø i Norsk Olje og Gass i podkasten Energi og Klima. – Konsesjonsprosessene er så langvarige at man nesten er i 2030 før man realistisk kan se for seg den første store havvindparken på de utlyste områdene, sier Blindheim.

Trenger balansekraft

I likhet med Barth Eide peker hun også på behovet for balansekraft for å veie opp for havvindens variable produksjon.

– At man da i praksis kjøper elektrisitet fra havvindparken, men vet man er tilknyttet et landnett. Men kombinasjonen er veldig dyr. Selskapene skal greie å løfte dette økonomisk og bli enige seg imellom i lisensen. Hvis du har veldig negativ nåverdi på den type tiltak, er det ikke mulig å få gjennomført det.

Hør mer om:

  • hvordan regjeringens plan om å øke utslippskostnaden for ett tonn CO₂ til 2000 kroner vil påvirke elektrifisering av sokkelen?
  • konkurranse om tilgjengelig strøm med landinudstrien og behovet for bedre infrastruktur
  • hva som ligger i umodne tekniske løsninger for utslippskutt
  • jobben som klimasjef i oljebransjen er en uriaspost?

Abonner på Energi og Klima som podkast

Selv om du alltid vil finne siste episode her på nettsiden, er det enkleste for deg å abonnere på Energi og Klima. Helt gratis!

Det gjør du enten i iTunes, Google Podcast, PocketCast, Spotify eller Podbean. Da finner nye episoder automatisk veien til ditt øre.