– Beklager, strømnettet er fullt

– Jeg blir møtt med både frustrasjon og vantro når jeg forteller selskap som trenger nettkapasitet, at beklager, det er ikke tilgjengelig kapasitet før i 2030 eller 2040, sier storkundekontakt i nettselskapet Lede, Thea Øverli.

Thea Øverli, storkundekontakt i nettselskapet Lede

Skal Norge mer enn halvere klimagassutslippene innen 2030 og etablere nye arbeidsplasser, trenger både gamle og nye industri-aktører strøm.
Problemet er bare at etterspørselen etter nett har eksplodert på kort tid samtidig som kapasiteten i strømnettet mange steder er sprengt.

– Vi har sikret oss 25 MW, forteller forretningsutvikler i Esso Norge, Øyvind Rudberg. 
Esso Norge med partnere ønsker å starte opp produksjon av grønt hydrogen på Slagentangen for å tilby drivstoff til skipsfarten. 25 MW er nok til første fase, men til fase to vil selskapet ha behov for 75 MW og på noe lengre sikt kan effektbehovet passere 300 MW. 
Petrokjemiselskapet Ineos står i samme nettkø som Esso Norge.
Ineos har ambisjoner om å redusere klimagassutslippene fra egen virksomhet.

– Uansett hvilke teknologier vi velger for å redusere egne utslipp, trenger vi strøm, sier prosjektdirektør i Ineos, Nils Eirik Stamland. 

Alle kunder som ønsker mer enn 1 MW effekt innenfor nettområdet til nettselskapet Lede i Vestfold og Telemark havner i køen til storkundekontakt Thea Øverli. Og i den køen er det nå omtrent 50 kunder som til sammen ønsker mye mer nett enn det som er tilgjengelig. 
– Vi vil ikke ha nett til alle som ber om det og da må det gjøres noen valg. Men det er en prioritering vi som nettselskap – som skal behandle alle kunder likt – ikke kan gjøre, så den prioriteringen må tas politisk, sier Thea Øverli.