Connie Hedegaard: Vi kan ikke fortsette å finansiere Putins krig

– Hver dag sender vi ca. fire milliarder kroner til Putins regime. Det kan ikke fortsette. Når vi ikke går inn militært, har vi kun økonomiske våpen, og jeg mener vi er nødt til å bruke dem, sier Connie Hedegaard.

Connie Hedegaard

Hedegaard er styreleder for den danske klima- og bærekraftstiftelsen KR Foundation og styreleder for den grønne tenketanken CONCITO.
Hun var EUs første klimakommissær i 2010–2014, miljøminister i Danmark i 2004–2007, klima- og energiminister i 2007–2009 og vertskap for FNs klimakonferanse i København i 2009.

Hedegaard har vært tett på det europeiske og det internasjonale klimapolitiske arbeidet i mer enn to tiår og har opplevd at det er mulig å enes om klimamål og tiltak selv i krevende tider, men hun har også sett hvordan finanskrise og pandemi har hindret en kraftfull klimainnsats.

Ny virkelighet etter 24. februar

Med Russlands brutale krig i Ukraina står Europa og verden i en alvorlig og usikker tid.

  • Hvilke konsekvenser har krigen i Ukraina for energisikkerhet og klimaomstilling?
  • Hvor godt er EU rustet for å kutte energibåndene til Russland? 
  • Hvor lenge kan EU rettferdiggjøre at de kjøper kull, olje og gass fra Russland når vi ser hvilken brutal krig de fører i Ukraina?
  • Hvordan kan krigen i Ukraina endre det internasjonale klima-samarbeidet?

Det er noen av spørsmålene vi stiller i denne podkastepisoden der Connie Hedegaard er gjest.

Situasjonen krever raske beslutninger

Hedegaard mener en av konsekvensene av Russlands brutale angrepskrig er at vi må ta noen hurtige beslutninger om hvordan vi vil omstille vår energi.

– Vi bør raskt satse mer på energieffektivisering. Vi bør speede opp utbygging av fornybar energi og forsterke energiforbindelser over landegrenser, og så må vi bli mer effektive i gjennomføring av planer og prosesser. Politikere får ikke en bedre sjanse til å få folkelig støtte til å ta større skritt i en grønn omstilling, enn nå. Folk ønsker ikke lengre å betale den politiske prisen det innebærer å være avhengig av fossil energi fra Putins regime, sier hun.