COP28: – Det blir viktig å sette fart i energiomstillingen

– COP28 kan ikke bare gjenta det som ble sagt på COP26 i Glasgow i 2021 og COP27 i Sharm El-Sheikh i fjor. Nå må vi konkretisere og sette fart på energiomstillingen, sier klimaforhandler Marianne Karlsen.

Med konflikter og krig, ettervirkninger etter COVID og økende gjeldsbyrde for utviklingsland som bakteppe, samles statsledere, klimaforhandlere, næringslivstopper, kommunepolitikere og organisasjonsliv til det 28. klimatoppmøte – COP28 – i Dubai i De forente arabiske emirater 30. november til 12. desember.

Marianne Karlsen, klimaforhandler i FNs internasjonale klimaarbeid, utredningsleder Klima- og miljødepartementet

– Det er krevende rammer som kan komme til å prege forhandlingene. Men hastverket i å finne gode globale klimaløsninger blir ikke borte selv om andre utfordringer tar oppmerksomhet, sier Karlsen.

Hun beskriver internasjonale klimaforhandlinger som «svært vanskelige, men ikke vanskeligere enn norsk kommunesammenslåing.»

Hvordan tette gapet opp til målet i Parisavtalen?

I forkant av årets klimatoppmøte er det for første gang gjort opp status i form av det som kalles Den globale gjennomgangen, eller The global stocktake. Den gir kunnskap om hvordan verden samlet ligger an på vei mot klimamålene i Parisavtalen og synliggjør om det er gap mellom mål og hvor verden er i dag.

 – Kunnskapen skal gi signaler til alle land som i løpet av neste år skal levere inn nye nasjonale klimamål, sier Karlsen.

I denne ukas podkast-episode forteller hun om:

  • Forventningene til COP28
  • Tap- og skade-fondet, energiomstilling, finansiering, og de vanskelige og viktige sakene som vil prege møtet
  • Hvordan forhandlingene foregår
  • Hva som må skje for at COP28 kan betegnes som vellykka

Hør hele samtalen med Marianne Karlsen i din foretrukne podkast-applikasjon.

Abonner på Energi og Klima som podkast

Selv om du alltid vil finne siste episode her på nettsiden, er det enkleste for deg å abonnere på Energi og Klima. Helt gratis! Det gjør du enten i iTunes, Google Podcasts, PocketCast, Spotify, PodmePodbean eller via RSS. Da finner nye episoder automatisk veien til ditt øre.