Derfor mener NVE-sjefen man må diskutere veivalg for elektrifiseringen

Podkast: – Det er ikke mulig å få oppfylt alle ønsker på en gang, sier Kjetil Lund om elektrifisering og kraftbehov.

Kombinasjonen av forventet vekst i kraftbehov, for eksempel til ny, grønn industri og elektrifisering av norsk sokkel, og få store prosjekt for ny kraftproduksjon, gjør at Norge står foran noen veivalg, ifølge NVE-direktør Kjetil Lund.

– Det er ikke en akutt situasjon. Kraftforsyningen i Norge er robust, men det er likevel veldig store ambisjoner for ny bruk av kraft, og vi vet det er lange ledetider. Det er ikke slik at man kan snu seg rundt på fem minutter når man står midt oppi det.

Derfor mener Lund det nå er verdt å ha en samtale om de lange linjene. – Det vil være mye usikkerhet rundt alle anslag, både for produksjon, forbruk og pris, men det er verdt å løfte at ting henger sammen.

I samtalen med journalist Martin Larsen Hirth fra Energi og Klima og Elisabet Kjerstad Bøe, bærekraftsjef i Tibber kan du høre mer om:

  • hvilke interesser og ønsker som står mot hverandre
  • energiomstillingen løper raskere enn forvaltnings- og beslutningsapparat er rustet for? 
  • det er politisk innblanding fra embetsverket å problematisere et tema som elektrifisering av sokkelen?
  • mengden på energiscenarier og prognoser kan forvirre mer enn de oppklarer? 
  • det er en pedagogisk utfordring for å involvere forbrukerne enn kun ved høye strømpriser?
  • hvorvidt energidebatten i Norge skiller seg fra våre nordiske naboland?
Kjetil Lund, administrerende direktør i NVE og Elisabet Kjerstad Bøe, bærekraftsjef i Tibber.
Foto: Stig Storheil, NVE / Tibber

Ukens anbefalinger

Martin Larsen Hirth: Boken «Vindmøllekampen – historia om eit folkeopprør» skrevet av journalist og forfattar Anders Totland, og utgitt denne uken. Du kan også høre Anders og meg prate i forrige episode av Energi og Klima.

Kjetil Lund: Nå fikk jeg lyst til å anbefale boken til Totland ulest fordi den beskriver et viktig spørsmål for alle klima- og energiinteresserte. Ellers vil jeg egentlig slå et slag for bredden – Energi og Klima, Klassekampen, Aftenposten, DN og internasjonale medier. Å prøve å se det store bildet, er noe jeg anbefaler.

Elisabet Kjerstad Bøe: Rapporten «Energy Investing:  Exploring Risk and Return in the Capital Markets» fra IEA og Centre for Climate Finance & Investment. Den viser at investeringer i fornybar energi fremdeles er lavere enn det som trengs til å finansiere omstillingen.

Abonner på Energi og Klima som podkast

Selv om du alltid vil finne siste episode her på nettsiden, er det enkleste for deg å abonnere på Energi og Klima. Helt gratis!

Det gjør du enten i iTunes, Google Podcast, PocketCast, Spotify eller Podbean. Da finner nye episoder automatisk veien til ditt øre.