– Dette er kanskje den viktigste barrieren for grønn omstilling til havs

Podkast: Hege Økland i NCE Maritime Cleantech er ikke mest bekymret for selve teknologiutviklingen som trengs i skipsfarten.

Både teknologileverandører og redere sier at det ikke er teknologiutviklingen som er barrieren. Teknologien får man på plass. Det er de nye forsyningskjedene av grønne energibærere med tilhørende ny infrastruktur som må på plass, som er mest krevende, sier Økland i podkasten Energi og Klima. I 10 år har hun ledet klyngenettverket NCE Maritime Cleantech som jobber for grønn omstilling i skipsfarten.

Hun peker på at skipsfartens internasjonale karakter gjør det spesielt utfordrende. – Man må ha muligheten til å bunkre ikke bare langs norskekysten, men nedover i Europa, og til fartøyene som skal krysse verdenshavene. At det blir utbygd en ny infrastruktur for nye drivstoff globalt, er sett på som den mest krevende utfordringen.

I samtalen mellom Økland, journalist Martin Larsen Hirth og fast paneldeltaker Elisabet Kjerstad Bøe fra Tibber kan du høre mer om:

  • hvilke fartøystyper som er «neste på listen» etter at bilfergene er elektrifisert
  • hvilke energibærere som kommer til å dominere i fremtiden? Og hvordan man må samarbeide om infrastruktur på land?
  • hvilke barrierer som gjør at Norge henger etter på utslippsmålene i innenriks sjøfart?
  • omstillingstempoet internasjonalt og om en inkludering av maritim sektor i EUs kvotemarked kan være konkurransevridende?
  • det norske hjemmemarkedet har ført til eksport av teknologi? Og hva norske aktører ikke er så gode til?
  • hvordan digitalisering og jakten på gode data blir avgjørende for økte utslippskutt

Ukens anbefalinger

Elisabet Kjerstad Bøe (t.v), bærekraftsjef i Tibber og Hege Økland, adm.dir i NCE Maritime Cleantech. Foto: Tibber / Enova

Hege Økland: Netflix-dokumentaren Seaspiracy, som rett nok har noen faktafeil og merkelige konklusjoner, blant annet at man må slutte å spise fisk, men allikevel vil jeg anbefale folk å se den – blant annet fordi den tar for seg utslipp av plast og miljømerking.

Elisabet Kjerstad Bøe: Jeg sitter i advisory board til UN Global Compact og vil anbefale podkasten de gir ut – En podcast om bærekraft og business.

Martin Larsen Hirth: The Breakthrough Institute har studert sammenhengen mellom økonomisk vekst og klimagassutslipp i 32 land – og ser at de kurvene går i hver sin retning.

Abonner på Energi og Klima som podkast

Selv om du alltid vil finne siste episode her på nettsiden, er det enkleste for deg å abonnere på Energi og Klima. Helt gratis! Det gjør du enten i iTunes, Google Podcast, PocketCast, Spotify eller Podbean. Da finner nye episoder automatisk veien til ditt øre.