DNV: – Havvind større enn vannkraft i 2047

– Selv et Europa som ikke når klimamålene kommer til å etterspørre vesentlig mindre norsk gass, men desto mer kraft og hydrogen. Vi tror Norge kan levere 55 TWh strøm og 4 millioner tonn grønt hydrogen fra havvind i 2050, sier leder for energiomstilling i DNV, Sverre Alvik.

Sverre Alvik, leder for energiomstilling i DNV. Foto: DNV

I rapporten Energy Transition Norway tar DNV utgangspunkt i den globale rapporten Energy Transition Outlook og gjør rede for DNVs syn på hvordan Norges energiomstilling mest sannsynlig vil utspille seg mot 2050.  

I år som i fjor er en av hovedkonklusjonene at Norge er langt unna å nå egne klimamål for 2030.
– Klimamålene har vært vanskelige å nå lenge. Det siste året har det blitt enda vanskeligere fordi målet er blitt mer ambisiøst mens vi har beveget oss veldig sakte i riktig retning, sier Alvik.

Krigens konsekvenser for norsk olje og gass

Russlands fullskala krig i Ukraina og energikrig mot Vesten gjør at DNV ser annerledes på norsk gasseksport nå enn for ett år siden.

– At russisk olje faller bort er et lite til moderat problem for Europa. For gass er situasjonen en helt annen. Bortfallet av russisk gass vil delvis dekkes inn av gass fra andre land. Men det vil ikke være nok, slik at nedgangen også må møtes med blant annet energieffektivisering og vekst i fornybar energi. I vår analyse tror vi derfor at Europas gassetterspørsel i 2030 vil være 20 prosent under nivået som vi trodde for bare et år siden og i 2050 tror vi etterspørselen vil være 45 prosent under nivået vi forventet i fjor, sier Alvik.

Større tro på havvind og hydrogen

Fra midten av 2020-tallet vil Norge ha et kraftunderskudd, mens i 2050 vil Norge ha et kraftoverskudd og mulighet for å eksportere 55 TWh strøm og 4 millioner tonn grønt hydrogen, tror DNV.

– Vi beregner at Norge vil ha bygd ut 16 GW havvind i 2040 og 42 GW i 2050 og i 2047 vil havvind passere vannkraft i installert kapasitet. Dessverre kommer havvind-utbyggingen for sent til at det kan bidra vesentlig til å nå Norges klimamål i 2030 og det kommer også for sent til at vi unngår at industriaktører velger vekk Norge fremfor andre markeder på grunn av usikkerhet om krafttilgang, sier Alvik.

Hør hele praten med Sverre Alvik der vi også er innom hvor mye lavere Norges inntekter fra eksport av energi vil være i 2050 sammenliknet med i dag, potensialet for blått hydrogen og hvorfor DNV ikke har tro på kjernekraft i Norge innen 2050.

Forsidefoto: Dennis Schroeder / NREL.