Elektrifiseringsdebatten: – Konsekvensen av vedtatt politikk begynner å vise seg

Podkast: Sverre Gotaas, administrerende direktør ved Herøya Industripark, savner et større fokus på hvordan vi best utnytter kraften som er tilgjengelig.

I Herøya industripark finner vi noen av de mest kraftkrevende prosjektene som er planlagt i fastlandsindustrien; NELs elektrolysørfabrikk, Elkems fabrikk for produksjon av batterimaterialer og Yaras samarbeid med Statkraft og Aker Horizon om å produsere grønt hydrogen til ammoniakkproduksjon.

Nylig gikk administrerende direktør Sverre Gotaas ut i Telemarksavisa og advarte om at disse, og flere andre prosjekt i Grenlandsområdet, vil trenge hele det norske kraftoverskuddet. – I industriparken trenger vi ca 1000 MW mer kraft enn i dag. Gjør du det om til forbruk, er det ca 8 TWh. Løfter du blikket litt, finner du 1000 MW til. Da er Norges overskudd spist opp, sier Gotaas til podkasten Energi og Klima.

Vil diskutere nytteeffekt

Ivar Slengesol, direktør for strategi og forretningsutvikling, Eksportkreditt (t.h) og Sverre Gotaas, adm. dir Herøya Industripark. Foto: Eksportkreditt / Tom Riis, Herøya Industripark

Elektrifiseringsdebatten som nå pågår med full styrke, mener Gotaas er en konsekvens av vedtatt politikk, gjennom vedtak og ønske om å elektrifisere sokkelen, samtidig som krevende klimamål øker behovet for elektrisk kraft på andre samfunnsområder.

Han etterlyser en bredere debatt om hva vi bruker den elektriske kraften til. – Hva gavner oss som samfunn mest? Til syvende og sist er det verdiskapingen vi legger igjen i Norge, vi skal leve av. Den debatten føler jeg ikke vi har tatt tak i. Det blir mer en kamp om elektronene, fremfor å diskutere hvor vi får mest igjen for dem.

Fortrinn i ferd med å forsvinne

– Vi har en kraftkrevende industri i Norge fordi vi har hatt billig og enkel tilgang til vannkraft i over hundre år. Men det vi må ta inn over oss, er at den fordelen minsker dag for dag, fordi det blir bygget ut stadig billigere sol- og vindenergi. Vi har et tidsvindu, det vil ikke lukkes helt, men fordelen vi har blir mindre og mindre, sier Ivar Slengesol, direktør for strategi og forretningsutvikling i Eksportkreditt. Han mener det neste tiåret blir avgjørende for å gjøre eksisterende verdikjeder grønne og å bygge helt nye næringer.

Hør samtalen om:

  • det er for enkelt å melde inn kraftbehov og få plass i køen?
  • ikke tempoet i utviklingen gjør det vanskelig å skylde på nettselskapene for å sove i timen?
  • sektoravtaler som virkemiddel for å få bedre samarbeid og tallfeste konkrete mål
  • industriens rolle som eksportnæring i fremtiden
  • Gotaas’ rolle som ny leder av Teknologirådet og hvilke oppgaver de er satt til å løse

Ukens anbefalinger

Sverre Gotaas: Jeg vil anbefale å lese kraft-rapporten fra Prosess21-arbeidet. Ikke fordi man skal gi folk mareritt og søvnløse netter, for det er faktisk et veldig optimistisk dokument om hva vi tror kan skje med norsk industri. Men det krever ganske mye energi.

Ivar Slengesol: Det internasjonale byrået for fornybar energi – IRENA – gav denne uken ut rapporten «World Energy Transitions Outlook», som viser vei mot 1,5-gradersmålet.

Martin Larsen Hirth: I artikkelen «Large and persistent effects of green energy defaults in the household and business sectors», publisert i tidsskriftet Nature – Human behaviour – viser eksperiment at dersom fornybar kraft blir standardvalg, så velger de fleste å beholde det – selv om det grønne valget er dyrere enn alternativet.

Abonner på Energi og Klima som podkast

Selv om du alltid vil finne siste episode her på nettsiden, er det enkleste for deg å abonnere på Energi og Klima. Helt gratis! Det gjør du enten i iTunes, Google Podcast, PocketCast, Spotify eller Podbean. Da finner nye episoder automatisk veien til ditt øre.