En milepæl for skipsfarten og et kvantesprang for EUs klimapolitikk

Skipsfarten inkluderes i EUs kvotemarked.
– Dette er et viktig vedtak som kommer til å endre en verdensomspennende næring, sier Energi og Klimas korrespondent i Brussel, Alf Ole Ask.

Alf Ole Ask

EU-kommisjonen, Ministerrådet og Europa-parlamentet har holdt en god fremdrift i trilog-forhandlingene om den store klimapolitikk-pakken Fit for 55. Etter enigheten om å forby salg av fossile biler fra 2035, enigheten om å stramme inn kravet til utslippskutt i ikke-kvotepliktig sektor og enigheten om reglene for skog og arealbruk (LULUCF) er det nå også enighet om at skipsfarten skal inkluderes i EUs kvotemarked. 

– Dette har tilhengerne jobbet for i over 10 år. Vedtaket betyr at en internasjonal næring må begynne å betale for utslippene fra og med 2024, sier Alf Ole. 

I tillegg til en status om hvor Fit for 55 nå står, er vi i denne podkast-episoden også innom oljepristak, gasspristak og den vanskelige saken om en mulig reformering av strømmarkedet. 
– EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen ønsker en reform av strømmarkedet som innebærer at forbrukere skal skjermes mot de høyeste prisene og nyte godt av at det kommer mer billig, fornybar kraft inn i markedet. Men nøyaktig hvordan dette skal skjer er usikkert, men advarslene om konsekvensene av å gripe inn i markedet og sterke. Dette kommer til å bli en viktig og vanskelig sak fremover, sier Alf Ole Ask.