En oppskrift for å ta naturrisiko på alvor

– Den største interessekonflikten ligger i vår egen virkelighetsoppfatning. Vi tror at alle samfunnets behov kan løses med å ta nye arealer i bruk, sier professor i biologi og medlem av naturrisikoutvalget, Vigdis Vandvik.


I ett og et halvt år har noen av Norges fremste eksperter utredet på hvilken måte kommuner, selskap og Norge som storsamfunn er utsatt for naturrisiko og hvordan risikoen kan håndteres. Arbeidet har vært ledet av Aksel Mjøs, instituttleder og førsteamanuensis ved Norges handelshøyskole (NHH). Vigdis Vandvik, professor i biologi ved Universitetet i Bergen og leder for Senter for bærekraftig arealbruk deltok i utvalget.

Aksel Mjøs, instituttleder og førsteamanuensis ved Norges handelshøyskole (NHH) Foto: NHH
Vigdis Vandvik, professor i biologi ved Universitetet i Bergen og leder for Senter for bærekraftig arealbruk. Foto: UiB

Naturrisikoutvalget la frem utredningen «I samspill med naturen – Naturrisiko for næringer, sektorer og samfunn i Norge», 12. februar – kort tid etter at landbruksminister Geir Pollestad (Sp) var ute i VG og annonserte at vi burde bygge ned mer natur.
Denne uka er Mjøs og Vandvik gjester i Energi og Klimas podkast.

Det de har lagt frem er ikke en lang liste med skal-forslag for ny politikk. I stedet har utvalget levert en utredning som gir kunnskap og en femtrinns oppskrift for hvordan aktører – enten det er kommuner, selskap, næringer eller Norge som storsamfunn – kan håndtere naturrisiko.

– Vi er ganske tydelige i vår beskrivelse av utfordringene og hva vi kan frykte ligger foran oss og som vi må forholde oss til, sier Mjøs.

Lytt til Aksel Mjøs og Vigdis Vandvik her i nettleseren eller i din foretrukne podkast-applikasjon.

Abonner på Energi og Klima som podkast

Selv om du alltid vil finne siste episode her på nettsiden, er det enkleste for deg å abonnere på Energi og Klima. Helt gratis! Det gjør du enten i iTunes, Google Podcasts, PocketCast, Spotify, PodmePodbean eller via RSS. Da finner nye episoder automatisk veien til ditt øre.