Enøk-inspirasjon fra Bodø til Tvedestrand

PODKAST: Våler, Bodø, Rendalen og Agder har våget å prioritere varmepumper, etterisolering, solceller og energistyringssystemer. Det belønnes de for nå.

Steinar Roppen Olsen, rådgiver Bygg og eiendomsavdelingen i Agder fylkeskommune

 Da Agder fylkeskommune bygde nye Tvedestrand videregående skole i 2020, valgte de plusshus-standard med solceller, energibrønner, varmepumper og batterilagring.
– Faktisk kom forslaget om å bygge en skole som produserer mer strøm enn den bruker opp som et benkeforslag under den politiske behandlingen. Og det skal vi være veldig glad for i dag, sier Steinar Roppen Olsen, rådgiver i Bygg og eiendomsavdelingen i Agder fylkeskommune.
I juni og juli 2022 fikk Tvedestrand videregående skolen en strømregning på minus 138 000 kroner.

Da Energikommisjonen la frem rapporten Mer av alt – raskere, var en av hovedanbefalingen fra et flertall i utvalget at Norge bør sette et mål om minst 20 TWh energieffektivisering innen 2030.

For å få til det, trengs en betydelig innsats i alle fylker og kommer.
Noen går foran.

– En av flere kommuner som har imponert meg er Rendalen. Kommunen har 1700 innbyggere, men et gigantisk areal og mange bygg. I 2016 bestemte de seg for å bruke halve investeringsbudsjettet over fire år på energieffektivisering og energiproduksjon. Og de har kuttet forbruket med 1,5 millioner kilowattimer i året, sier nestleder i Norsk klimastiftelse, Anne Jortveit.

Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse

Høsten 2022 reiste hun rundt og besøkte fylker og kommuner som satser på energieffektivisering og egenprodusert energi. Gode eksempler fra blant annet Agder, Rendalen, Bodø, Våler er samlet i inspirasjonsheftet «Spar og produser mer energi».

Heftet er fullt av konkrete eksempler fra kommuner og fylker som har satt energieffektivisering og energiproduksjon i system.

– Her er det mange tiltak som enkelt kan kopieres og rulles ut i andre fylker og kommuner. De viser at det er mulig, og det er lønnsomt. Men en bremsekloss kan være mangel på politisk mot til å prioritere enøk, sier Jortveit.