– EØS-utvalget svikter på en sentral oppgave

– EØS-utvalget beskriver problemene godt – deriblant kunnskapsmangelen og fraværet av innsynsmulighet og offentlig debatt. Men de peker ikke på noen løsninger eller reformer som kan skape mer debatt og økt kunnskap, sier Alf Ole Ask.

11. april 2024 overleverte leder av EØS-utvalget, Line Eldring NOU-en Norge og EØS: Utvikling og erfaringer til utenriksminister Espen Barth Eide.

– Rapporten er en krass dom over handlingslammelsen og de negative konsekvensene av at Norge har et betydelig etterslep av EØS-regelverk som ikke er implementert, sier Energi og Klimas Brussel-korrespondent Alf Ole Ask.

Dette gjelder ikke minst på klima- og energiområdet.
Utvalget anbefaler at norske myndigheter så fort som mulig avklarer hvorvidt og hvordan Norge skal delta i de ulike delene av EUs energiregelverk. Utvalgets flertall mener Norge bør jobbe for at EØS-relevant miljøregelverk fra EU raskt tas inn i EØS-avtalen. Flertallet anbefaler også at Norge bør videreføre klimasamarbeidet med EU etter 2030 og frem mot 2050.

I tillegg til at Norge henger etter i implementering av nytt regelverk, peker utvalget på ytterligere to sentrale utfordringer: Det norske EØS-arbeidet er dårlig koordinert, for eksempel mellom departement, og det er for lite kunnskap og for lite oppdatert og lett tilgjengelig informasjon som kunne bidratt positivt til den offentlige debatten.

– Her svikter EØS-utvalget. De beskriver problemet og konsekvensene, men de peker ikke på løsninger bortsett fra at man kanskje bør ha noen flere stortingsmeldinger. Jeg tror ikke et par ekstra stortingsmeldinger er det som skal til for å skape debatt og øke kunnskapsnivået, sier Ask.

Abonner på Energi og Klima som podkast

Selv om du alltid vil finne siste episode her på nettsiden, er det enkleste for deg å abonnere på Energi og Klima. Helt gratis! Det gjør du enten i iTunes, Google Podcasts, PocketCast, Spotify, PodmePodbean eller via RSS. Da finner nye episoder automatisk veien til ditt øre.