Equinor: Våre fornybarambisjoner ligger fast

Innen 2030 skal minst halvparten av Equinors investeringer plasseres i fornybar energi og lavkarbonløsninger. Installert fornybarkapasitet skal opp fra 0,6 til 12-16 GW.

– Det er en krevende ambisjon å nå. Med kostnadsvekst og rammevilkår som ikke står i forhold til kostnadene, blir det ikke lettere. Men vår ambisjon ligger fast, sier konserndirektør Kommunikasjon i Equinor, Jannik Lindbæk.

Kommunikasjonsdirektør i Equinor ASA Jannik Lindbæk. Foto: Ole Jørgen Bratland/Equinor

På Equinors høstkonferanse denne uka sa sjefen for det internasjonale energibyåret, Fatih Birol, at olje- og gassindustrien ikke omstiller seg raskt nok.

– Jeg er helt enig i at de tradisjonelle olje- og gasselskapene har et stort ansvar for å bidra til å fremskynde omstillingen. Den beskrivelsen han gir, er jo ganske treffende. Vi holder ikke egentlig på med en energiomstilling ennå. Vi legger til ny energi til den vi allerede produserer, sier Lindbæk.

Fra Statoil til Equinor

I 2018 skiftet Statoil navn til Equinor. Navneskiftet ble blant annet begrunnet med at det var en naturlig del av selskapets strategi om å gå fra å være et konsentrert olje- og gasselskap til å bli et bredt energiselskap. I 2022 var 0,4 prosent av selskapets energiproduksjon fornybar – slik den også var i 2018.

I 2030 kan fornybarandelen utgjøre 7-12 prosent – hvis selskapet når fornybarmålene og målet om å ha en olje- og gassproduksjon på samme nivå som i dag.

– I 2025 skal 30 prosent av årlige investeringer plasseres i fornybar energi og lavkarbonløsninger. Andelen skal passere 50 prosent i 2030, sier Lindbæk.

Havvind-industriens første krise

Mesteparten av veksten innen fornybar energi skal skje innen havvind.

– Akkurat nå står industrien i sin kanskje første krise når det gjelder å få til gode prosjekter som er lønnsomme. Men vi er vant til at olje og gass er en syklisk industri og vi ser at i et ett til to-tre-års perspektiv regner vi med at disse tingene vil være håndterbare, sier han.

Hør hele podkast-praten med Equinors kommunikasjonsdirektør i din foretrukne podkast-applikasjon.

Abonner på Energi og Klima som podkast

Selv om du alltid vil finne siste episode her på nettsiden, er det enkleste for deg å abonnere på Energi og Klima. Helt gratis! Det gjør du enten i iTunes, Google Podcasts, PocketCast, Spotify, PodmePodbean eller via RSS. Da finner nye episoder automatisk veien til ditt øre.