Gassco om hydrogeneksport: Ikke avdekket showstoppere

PODKAST: – Vi er optimistiske med tanke på at vi teknisk skal klare å transportere hydrogen i rør fra Norge til Tyskland, sier programleder for bærekraftig utvikling i Gassco, Svein-Erik Losnegård.

Norge har et nesten 9000 kilometer langt gassrørsystem. I dag forsyner det EU og Storbritannia med fossil gass. Men interessen for transport av både hydrogen og CO₂ i rør, er økende.

Gassco, som har operatøransvaret for dagens gassrørtransport, vurderer muligheten for begge deler.

Svein-Erik Losnegård, programleder for bærekraftig utvikling, Gassco

– Som deltaker i det tysk/norske-hydrogensamarbeidet vurderer vi muligheten for hydrogentransport i nye rør, i eksisterende rør og i en kombinasjon av nye og eksisterende rør. Teknisk har vi ikke avdekket noen showstoppere, men en slik etablering er avhengig av at det kommer på plass en verdikjede for hydrogen med selgere og anlegg for produksjon av hydrogen på norsk side og mottaksanlegg og kunder på tysk side, sier Losnegård.

0,5–1 million tonn hydrogen i 2030

Gitt at det er et marked for hydrogen ser Gassco det som realistisk å ha på plass rørkapasitet i 2030.

– Vi ser det som realistisk at det kan eksporteres mellom en halv og én million tonn hydrogen i 2030 og at produksjonen kan øke til mellom 2,5 og 3 millioner tonn over en tiårsperiode. Vi tror det i hovedsak vil være hydrogen fra gass med CCS i starten, men at det kan tas inn fornybart hydrogen fra Norge etter hvert og også langs røret – fra Danmark, Nederland og Tyskland.

Vurderer mulighet for transport av CO₂ fra Tyskland til Norge

Transport av CO₂- da primært motsatt vei – fra Tyskland til Norge –er også noe Gassco ser på muligheten for.

Lytt til denne ukas podkast om Norges gassrørsystem og potensialet for transport av hydrogen og CO₂.